Åbne grænser, lukkede kasser - så svært kan det være!

Hvor svært kan det egentligt være, at skabe et åbent samfund hvor enhver er velkommen, men ikke til offentlig forsørgelse

Kjeld Flarup,

24. oktober 2013

Hvor svært kan det egentligt være, at skabe et åbent samfund hvor enhver er velkommen, men ikke til offentlig forsørgelse. Ret svært tilsyneladende for der er flere strømminger som finder ideen særdeles fjern.

Først er der de røde, som ikke vil lukke kasserne for nogen overhovedet. Dernæst er der de gode, som ikke under nogen omstændigheder vil gøre forskel på nogen. Så er de fremmedfjendske, som overhovedet ikke vil have fremmede ind. Og endelig så er der “alle”, for der er ikke rigtigt nogen, som tør gøre det som er nødvendigt, da det vil åbne for en Pandoras æske af reformer.

Hvordan gør man det i praksis? Der er en del konventioner der skal tages fat omkring, men det må komme hen ad vejen når det konstateres de er i vejen. Som salig Glistrup, der er ikke en konvention der ikke kan opsiges med et års varsel. EU er så indviklet, at det er out of scope, derfor handler dette skriv kun om tredjelandsborgere. Har en person først status som EU borger, så er grænserne jo allerede åbne, og vi kan kun stramme lidt omkring kriminalitet.

Ophold i et andet EU land giver dog ikke automatisk rettigheder i Danmark. Danmark skal kræve mindst 1 års selvforsørget ophold i et andet EU land, før vi fuldt ud anerkender EU rettigheder for vedkommende i Danmark.

Det som vi først og fremmest skal have på plads er følgende.

 • Bistandshjælp skal lovmæssigt kun kunne udbetales til danske statsborgere, eller i det mindste skal der være en optjeningsordning. (Her ligger et EU problem)

 • Arbejdsløshedsunderstøttelse følger de kendte regler, der er i forvejen optjeningsregler, og ydelsen gives jo max i 2 år. Dog skal understøttelsen for dimittender tilbagebetales hvis dimittenden forlader Danmark uden at tage job her. Ideelt set, så skulle staten ud af dagpengesystemet, så det var en ren privat forsikringsordning.

 • Ved indrejse til Danmark skal der foreligge en sygesikring gældende et år. Herefter må personen antages at være etableret i det danske sygesikringssystem, som p.t. er finansieret af skatten. Der er nogen som foreslår strengere regler på sygesikring, men det gør de fordi de ikke ønsker at gøre nogle af de andre ting som er nødvendige, så overkompenserer man. Skavanker opstået eller konstateret før indrejsen til Danmark behandles ikke gratis. Igen ideelt set, staten ud af sygesikringen.

 • Ret til førtidspension skal have en optjeningsordning af en længere varighed.

 • Sygedagpenge følger optjeneningsordningen for arbejdsløshedsunderstøttelse.

Der er så en række andre ting, som helt klart vil gøre det lettere med åbne grænser. Først og fremmest skal de høje skatter ned, og det samme gælder de sociale ydelser. Denne kombination gør at de indvandrere som måtte søge mod Danmark er svag arbejdskraft, der ikke kommer op i de høje lønninger, men til gengæld gør god brug af sociale ydelser.

Retssystemet kræver også en del ændringer.

 • De åbne grænser kræver tillid. Det skal derfor være specifikt strafbart at bryde denne denne tillid. Straffelovsovertrædelser begået af udenlandske statsborgere, gives derfor en tillægsstraf på mindst 1 års fængsel, og naturligvis en “udvisning”.

 • Genindrejse i udvisningsperioden straffes med mindst 1 års fængsel.

 • Indsatte i fængslerne skal selv betale for deres ophold. Det vil sige enecelle, dobbeltcelle, fjernsyn, bad hver dag o.s.v. koster ekstra. Det betyder dog at vi kommer til at bygge vores “hoteller” om da grundstandarden er for høj i dag.

 • Begrebet udvisning redefineres således, at en person kan dømmes til at miste retten til at opholde sig i frihed i Danmark. Hvis personen ikke frivilligt forlader Danmark, så skal vedkommende interneres. Reelt betyder dette, at ingen kan tvinges til at forlade Danmark uden en dom. Falder denne dom til gengæld så slipper vi for at se på personen.

Det gode ved ændringerne i retssystemet er, at vi har et retsligt forbehold overfor EU. Så ændringerne også kan gælde EU borgere.

Konventioner kan opsiges. Her er blot et par stykker. Der er helt sikkert flere, men nogle stikker så klart ud, at det ikke kan betale sig at vente.

 • Flygtningekonventionen opsiges. Fremover skal flygtninge anses som ufrivillige indvandrere, som skal kunne klare sig selv i Danmark under ovennævnte økonomiske betingelser. Kravet om sygesikring kan dog bortfalde.

 • Konventionen om statsløse opsiges.

 • Den Europæiske menneskerettighedskonvention skal tages op til revision, eller i hvert fald udfordres. Det er muligt, at man ikke kan udvise en person i mod dennes vilje, men så må alternativet med at holde ikke ønskede personer indespærret afprøves.

Begrebet asyl, skal også reformeres. I dag betyder asyl forsørgelse, men ordet dækker strengt taget kun over beskyttelse mod overgreb fra oprindelseslandet. Det er den oprindelige betydning vi skal tilbage til, at naturligvis giver Danmark beskyttelse til forfulgte.

Styrkelse af dansk identitet

Der skal føres en aktiv kultur og værdipolitik. Den vestlige verden har i århundreder klaret sig godt, på grund af de positive værdier i vore samfund. Disse værdier er i de sidste 50 år blevet undergravet af lighedsmageri og politisk korrekthed. Dette stiller os klart svagere i mødet med selvbevidste indvandrerkulturer.

 • Selvstændighedskulturen skal tilbage.

 • Kulturbudgetterne skal reduceres, og det som bliver tilbage skal fjernes fra professionelle kommissioner og i stedet overlades til klart politisk udpegede organer.

 • Antidiskriminationslove skal ophæves på privat grund. Kun ved at alle har ret til at vende ryggen til fremmede, sikrer vi at de fremmede også accepteres i Danmark. Af samme grund skal staten slankes, så borgerne har det frie valg overfor fremmede.

 • En generel sænkning af skatter og sociale ydelser så det kan betale sig at arbejde, skal der også til.Åbne grænser og lukkede kasser er så omfattende, at det vil kræve et parti som Fremskridtspartiet, før der gik fremmedhad i den, at gennemføre det. Det er det eneste parti som nogensinde har vist viljen til at lave alle de reformer der skal til.

Hvis man ser på hvad der er nødvendigt at gøre, så er der een ting som springer i øjnene, at ganske vist er indvandrere en underskudsforretning, men det er indfødte danskere også. Der er mange som påstår, at bare vi slipper af med fremmedbyrden, så må danskere godt være en underskudsforretning.

Disse personer ønsker dog næppe åbne grænser alligevel, og med god grund. Hvis indvandrere møder lukkede kasser, så må de jo arbejde og så tager de fremmede alt arbejdet mens danskerne forbliver på overførsel. På sigt vil dette totalt undergrave den sociale balance og magtstruktur i Danmark. Lukkede kasser overfor fremmede og piv åbne for indfødte, vil derfor udgøre et moralsk pres på de danske velfærdsydelser.

Indvandring og velfærd er som olie og vand. Det vil aldrig kunne fungere sammen. Og derfor er “problemet” med indvandring kommet for at blive. Danskerne ønsker ikke at gøre det som skal gøres.

Indvandring er en naturlighed i en globaliseret verden af 2013, der samlet set er vanvittigt meget rigere end den lukkede ditto for 50 år siden før indvandringen mellem landene tog fat. Lande som har forstået at gøre det rigtigt har vundet på indvandringen, men lande som Danmark har skabt sig selv et stort problem.

Åbne grænser, lukkede kasser er en nødvendighed som så meget andet liberalistisk politik i dag. Det er det eneste ansvarlige, men ingen tør gøre det af frygt for at miste stemmer hos velfærdsdanskeren.

Hvor svært kan det være - meget svært!