Vold blandt unge fordoblet

Slettet Bruger,

07/12/2007

En netop offentliggjort rapport om ungdomskriminalitet fra Justitsministeriets Forskningsenhed viser en alarmerende stigning i antallet af voldssager, hvor unge mellem 15 og 17 år er involveret.

På voldsområdet er der sket en kraftig stigning i antallet af sager, hvor unge er involveret. Der er således tale om næsten en tredobling siden 1996. Væksten har dog været forholdsvis moderat de seneste par år.

Langt de fleste voldssager angår simpel vold, og antallet af disse er mere fordoblet siden 1996. For så vidt angår alvorligere vold er der sket mere end en fordobling i antallet af sager fra 1996 til 2006.

Antallet af sager vedrørende vold eller trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste er det område, hvor der har været den største stigning, nemlig mere end en syvdobling siden 1996. For den særligt alvorlige vold og manddrab samt forsøg herpå er tallene meget små og uden tendenser til vækst.

Seksualforbrydelser
De unge begår forholdsvis få seksualforbrydelser, og i det omfang det sker, drejer det sig hyppigt om blufærdighedskrænkelser, der er næsten fordoblet i løbet af det seneste tiår. Antallet af voldtægter varierer betydeligt år for år, og der er ikke tegn på vækst de seneste år.

[email protected]

Kilde: