Venstres Ungdom vil tillade flerkoneri

Slettet Bruger,

24/05/2007

Af IKKEMIG 2

Socialminister Eva Kjer Hansen fra Venstre fordømmer flerkoneri og vil gribe ind imod det, men i Venstres Ungdom (VU) ser man helt anderledes på den sag. Flerkoneri er en privatsag, og den skal politikerne ikke blande sig, mener de unge Venstre-løver.

"Staten skal ikke bestemme hvorvidt man må have mere end en ægtefælle, dette må være op til de enkelte par at afgøre. Eneste krav for at få flere ægtefæller skal være den/de nuværende ægtefæller(s) samtykke," står der i en resolution, som blev vedtaget af et flertal af de delegerede på ungdomsorganisationens landsstævne i 2005.

Og det er stadig VU's politik, fortæller Thomas Banke, der er formand for VU's Politiske Udvalg. Ikke fordi han på det private plan bryder sig om flerkoneri, men han ser det ikke som noget, staten skal blande sig i.

"Hvis kvinder vitterligt ønsker at lade sig gifte ind i et harem, så mener jeg faktisk ikke at det en politisk opgave at blande sig i. Det må være folks frie valg," siger han til 180Grader.dk.

Han pointerer, at der rundt omkring i verden er kvinder, der tvinges ind i ægteskaber, og den praksis tager han afstand fra. Men så længe alle parter frivilligt indgår i et ægteskab, skal staten ikke blande sig.

"Hvis ikke der er tale om tvang eller misbrug, så er det svært, synes jeg, at finde nogen grund til at lovgive imod det. Også selvom jeg ikke selv bryder mig om den form for ægteskab," siger han.

Tøvende landsformand
VU's formand, Karsten Lauritzen, har dog svært ved at vedkende sig sin egen ungdomsorganisations politik.

"Den principielle overvejelse er jo sådan set rigtig nok, men i praksis går vi ikke ind for flerkoneri. I praksis er de eneste, der praktiserer flerkoneri, sådan nogle islamiske fundamentalister. Og jeg tror ikke, at når en taliban-leder i Afghanistan gifter sig og får ti koner, at det så sker med de andre koners samtykke," siger Karsten Lauritzen til 180Grader.dk.

Er du enig i VU's resolution?
"Jeg mener ikke, at man skal indføre flerkoneri i Danmark, og det mener VU heller ikke."

Men er du enig i det, der er blevet vedtaget?
"Jeg har ikke stemt for den der resolution."

Men er du enig i den?
"Altså, jeg er uenig i noget af det, der står i den, men principielt mener jeg ikke, at staten skal blande sig i samlivsformer."

Kilde: