Topskat+moms+afgifter=71,8 procent

Slettet Bruger,

15/10/2007

Når man som lønmodtager skal vurdere, om man vil lægge en ekstra time på arbejdet, er det den sammensatte marginalskat, det er relevant at kigge på. Den er kombineret af skat, moms og afgifter og udtrykker derfor, hvor meget købekraft man kan få ud af 60 minutters ekstra slid. Og det er nok ikke den store overraskelse, at Danmark også befinder sig blandt landene med verdens allerhøjeste sammensatte marginalskat. 71,8 procent er den på for højtlønnede, og dermed er den relle købekraft altså reduceret til 28,2 øre pr. lønkrone. Det overgås blandt OECD-lande kun af Sverige og Belgien, viser en nyt notat fra CEPOS.

"Den høje sammensatte marginalskat gør det sværere at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. Regeringens egne undersøgelser finder, at høj skat er den største barriere for virksomheder i forhold til at tiltrække udlændinge," siger CEPOS' cheføkonom Mads Lundby Hansen i en kommentar til undersøgelsen.

Marginalskat skal ned på 40 procent
De laveste sammensatte marginalskatter finder man i Asien, hos Sydkorea med 34,8 procent og Japan med 37,0. Så langt ned tør man ikke drømme sig hos CEPOS. England er med sine 55,4 procent det land, der kommer tættest på OECD-gennemsnittet, og der ville det klæde Danmark at placere sig, mener Mads Lundby Hansen. Der skal nemlig lokkes gavnlige udlændinge til landet, og det kræver væsentligt mere end regeringens foreslåede udvidelse af forskersskatteordningen.

"Hvis regeringen for alvor ønsker at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked bør den sænke marginalskatten på løn til ca. 40 procent for alle. Det vil medregnet afgifter indebære en sammensat marginalskat på ca. 54 procent, hvilket svarer til niveauet i England. Regeringens udvidelse af forskerskatteordningen er en lappeløsning, der blot udsætter tidspunktet for en gennemgribende skattereform," siger Mads Lundby Hansen.

CEPOS-notatet bygger på tal fra 2006, men regeringens skatteaftale med Dansk Folkeparti ændrer som bekendt ikke på topskatteydernes marginalskat.

[email protected]

Kilde: