Sort guld til Grønland

Slettet Bruger,

19/07/2007

Ifølge geologer kan der være op til 110. mia. tønder olie i den grønlandske undergrund, eller hvad der svarer til 73 gange de danske oliereserver i Nordsøen. Men hvis det står til dansk-grønlandske Selvstyrekommision, kommer den danske stat kommer ikke til at mærke meget til oliemilliarderne. Det skriver Børsen.

"Der er opnået politisk enighed om fordelingen af indtægten fra råstoffer," siger Frank Jensen (S), der er formand for en arbejdsgruppe for økonomi og erhverv under Selvstyrekommisionen.

Enigheden består i, at Grønland selv skal betale udgifterne til råstofudvinding, men også skal modtage indtægterne. Alle indtægter, der overstiger et garanteret grundbeløb på 75. mio. vil så blive modregnet med 50 procent, i det bloktilskud, som årligt sikrer Grønland 3 mia. fra den danske stat.

"Det vil sige, at hvis der er indtægter på 275. mio kr., så reduceres bloktilskuddet med 100 mio. Da bloktilskuddet er på 3 mia. kr., så skal der være indtægter på 6 mia. kr., før bloktilskuddet helt forsvinder," udregner og udtaler Frank Jensen.

Grønlandsk glæde
Hos det grønlandske landstyre- og folketingsmedlem Lars Emil Johansen er der tilfredshed med olieaftalen, som er blevet skrevet ind i Selvstyrekommsionens forslag til en ny styrelov, som skal afleveres til september.

"Det er ikke nogen målsætning for Grønland at beholde bloktilskuddet. Vi er interesseret i en model, hvor vi afvikler bloktilskuddet i takt med, at Grønlands egne indtægter stiger efter en model, hvor det ikke går ud over levestandarden i Grønland, og det mener jeg vi har fundet frem til," siger Lars Emil Johansen.

Arbejdsgruppen bag forslaget består af fire danske og fire grønlandske politikere. Kun Dansk Folkepartis Søren Espersen er uenig i , at alle indtægter bør tilfalde Grønland.

Selvstyreloven, der skal vedtages i Landsstyret, Folketinget og ved en grønlandsk folkeafstemning, skal erstatte den nuværende aftale om hjemmestyre fra 1979.

[email protected]


Kilde: