Skat vil ikke betale for dyr fejl

Det kan blive dyrt, hvis Skat laver en regnefejl

Slettet Bruger,

26/01/2008

Det kan blive dyrt, hvis Skat laver en regnefejl. Ikke for skatteopkræverne, men for den uheldige borger, der skal udrede trådene. Det måtte Claes Kjær Mathiesen erfare, da han blev præsenteret for en skatteopkrævning for 200.000 kr., som han aldrig havde tjent. Det beretter epn.dk.

Claes Kjær Mathiesen blev pure afvist, da han henvendte sig til Skat med sin mistanke om, at hans indkomst var blevet sat 200.000 kr. for højt. Han satte derfor sin revisor til at kuglegrave regnskabet, og efter mere end to dages gravearbejde lykkedes det at finde Skats fejl.

Udgifterne løb op i 14.000 kr. Mern selvom Skat erkender at have begået en række fejl og at revisoren fandt dem, ser myndighederne ingen grund til at betale erstatning til Claes Kjær Mathiesen.

Arrogant svar
"Det er Skats opfattelse, at sagsbehandlingsfejl, der ikke medfører anden skade end borgerens arbejde med at påvise fejlen, ikke er erstatningspådragende for Skat. Det ændrer ikke herved, at borgeren har følt behov for at antage sagkyndig bistand," skriver Bue Skammelsen fra Skats hovedcenter ifølge epn.dk som svar på anmodningen.

En af landets førende skatteadvokater, Torben Bagge, har ført sagen for Claes Kjær Mathiesen. Han kalder svaret fra Skat både urimeligt og arrogant. Claes Kjær Mathiesen har nemlig ikke følt et behov for sagkyndig bistand. Han har haft et reelt behov - fordi Skat ikke selv var i stand til at opdage egne fejl.

Fornyet overvejelse
"Det er direkte forargeligt, at myndighederne ikke vil dække udgifterne for at rydde op efter deres egne fejl," siger Torben Bagge, partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen til epn.dk.

Efter epn.dk henvendte sig til skatteminister Kristian Jensen (V), har Skats hovedcenter i København lovet at tage Claes Kjær Mathiesens krav op til fornyet overvejelse.

[email protected]

Kilde: