Pris for forebyggende indsats mod bander: 3,3 milliarder kr. - Effekt: Ukendt

Der er ingen, der ved, om de penge, landets kommuner bruger på støtteundervisning i skolen, mentor-ordninger og jobtræning for at holde unge ude af...

Slettet Bruger,

16. marts 2009

Der er ingen, der ved, om de penge, landets kommuner bruger på støtteundervisning i skolen, mentor-ordninger og jobtræning for at holde unge ude af bander, har en reel effekt. Det siger flere eksperter til kristeligt.dagblad.dk.

"Vi har stort set ingen evidens i hverken dansk eller international forskning for, hvad der virker i forhold til at holde unge ude af bander. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt med studier. Heller ikke, når det gælder kriminalitetsforebyggelse generelt, har vi tilstrækkeligt med evidens, siger Frederik Sigurd, projektkoordinator i SFI Campbell, der arbejder med effektmåling af sociale indsatser, til kristeligt-dagblad.dk.

Den manglende viden gør også, at der er stor forskel på kommunernes indsats. I alt bruger landets 98 kommuner 3,3 milliarder kroner på forebyggende indsats i år. Men hvor nogle kommuner bruger op til 60 procent af budgettet for udsatte børn til forebyggende tiltag, bruger andre kun 10 procent.

"Det er et udtryk for, at man famler noget i blinde. Når man ikke ved nok om, hvad der virker i forhold til hvilke problemer og hvilke grupper, så bliver det ad hoc-løsninger i stort omfang. Og så bliver indsatsen meget afhængig af, hvad man lige har fået af idéer, og hvilke tilgange man har til det i den enkelte kommune. Så det ville være rigtig godt, hvis der kom noget mere dokumentation på det her felt," siger Morten Ejrnæs, lektor i teorier om sociale problemer ved Aalborg Universitet.

Også velfærdsminister Karen Jespersen erkender, at manglen på dokumentation udgør et stort problem.

"Vi har måske verdens største velfærdsstat, og alligevel har vi på nogle områder store problemer. Det er ikke, fordi der ikke bliver brugt penge. Og det er heller ikke fordi, der mangler engagement. Men måske er det, fordi vi ikke gør det rigtige. Så den her viden er fuldstændig afgørende. Ellers bliver vi ved med at famle i blinde," siger Karen Jespersen til kristeligt-dagblad.dk.

morten@180grader.dk