Offentligt ansatte pjækker i stor stil

Slettet Bruger,

04/10/2007

Når man befinder sig i det offentlige, er evnen til at passe sit arbejde omvendt proportionel med muligheden for at gemme sig på en stor institution. Det lader til at være konklusionen på en undersøgelse af tre jobtypers fravær, foretaget af Dansk Arbejdsgiverforenings magasin Agenda.

Undersøgelsen, der er lavet på baggrund af tal fra det fælleskommunale løndatakontor, viser nemlig, at det er i de største enheder, at man har det største fravær. Mens en lærer på Ærø kan nøjes med et gennemsnit på 4,3 fraværsdage om året, bliver hendes kollega i Frederiksværk-Hundested hjemme i sengen hele 24,6 dage om året. Og det står endnu værre til for kommunens pædagogmedhjælpere, der ikke kan passe deres arbejde i 31,8 dage om året. Når det kommer til sosu-assistenter, er Dragør i bund, med et gennemsnit på 41,5 fraværsdage om året.

Mere styr på hinanden
Årsagen er, at man i de små samfund har mere styr på hinanden, mener Lars Lundgaard, partner i Lundgaard Konsulenterne, som rådgiver offentlige og private virksomheder.

"Vi lever i en ansvarskultur, hvor vi pr. automatik tager ansvar for hinanden, og det gælder særligt de små enheder. På Ærø er det ikke en ansigtsløs borger, man leverer service til. Det er hr. Hansen, som man måske kender personligt," siger han til Jyllands-Posten.

På Ærø, hvor man har de mest pligtopfyldende ansatte, bekræfter borgmester Jens Otto Jørgensen (S), at trangen til at melde sig syg falder med risikoen for at møde sine kolleger på gaden.

Fokus på pjæk
"Det viser, at vi har meget ansvarsbevidste medarbejdere, der næsten slæber sig på arbejde, uanset hvad. Det bunder, tror jeg, i den særlige kultur, der er i et lille samfund og den nærhed, der er til kolleger og ledelse," siger han.

Denne nærhed findes ikke i Frederiksværk-Hundested, hvor kommunen har været nødt til at sætte målrettet ind for at nedbringe pjækkeriet.

"Kommunens ledere har fået besked på at sætte fokus på sygefraværet, og det alene har fået det ned. Får vi blot fraværet ned med en enkelt procent, har det stor betydning for den service, vi kan levere," siger borgmester Helge Friis (S).

[email protected]

Kilde: