Offentligt ansatte: Vi vil vokse i takt med det private

Slettet Bruger,

16/05/2007

Af Helene Schou Haabegaard

"Med fest og happenings vil vi vise Danmark, at den offentlige sektor rummer masser af virkelyst og kreativitet." Sådan lyder budskabet på hjemmesiden bag den kommende demonstration "Slip Velfærden Løs", som vil finde sted foran Christiansborg Slotsplads og i andre større danske byer den 31. maj.

Bag demonstrationen står forskellige fagforeninger og studenterorganisationer for ansatte i det offentlige, såsom pædagoger, socialrådgivere, folkeskolelærere.

De forurettede demonstrerer for, at samfundet skal "vise tillid til offentligt ansatte", og at "den offentlige sektor sikres samme økonomiske vækst som den private".

180Grader.dk har talt med næstformanden for Københavns Lærerforening, Ole Hein Christensen, som er en af talsmændene for demonstrationen.

I ønsker jer de samme arbejdsvilkår, lønvilkår og vækst som i det private erhvervsliv?
"Ja, det må man sige," siger Ole Hein og fortæller om, hvordan regeringen med vilje har ladet væksten i det offentlige stagnere, mens det private har kørt derudaf. Han understreger:

"En af vores målsætninger var, at vi skulle have lov at udvikle os lige så meget som i det private. Det ville være til gavn for alle."

Undersøgelser viser, at privat ansatte generelt er mere tilfredse med deres job end offentligt ansatte?
"Ja, man har fået mere og mere travlt i det offentlige. I takt med væksten i den private sektor, forventer folk også at få samme vækst i det offentlige. Men den kvalitetsstigning man kan finde i private ydelser, den kan man ikke finde i det offentlige. Finansieringen er ikke til det."

Ville I være åbne overfor privatisering, så ville I jo få samme arbejdsvilkår som folk i det private?
"Nej, det er ikke den vej, vi vil gå. De eksempler, der har været på privatisering, de har vist, at kvaliteten ikke stod mål med ydelserne ... Eller hvad man skal sige ..."

Demonstrationen bliver afholdt i anledning af en forventet aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kvalitetsreformen, tre-partsforhandlingerne og økonomiaftalen i juni.

Kilde: