Norske firmaer kæmper for at opfylde kvindekvoter

Man kan godt lovgive om, at der skal være flere kvinder i virksomhedernes bestyrelser

Slettet Bruger,

20/04/2008

Man kan godt lovgive om, at der skal være flere kvinder i virksomhedernes bestyrelser. Men det betyder ikke, at der også bliver flere kvalificerede kvinder. Den lektie har man måttet lære i Norge, hvor kvindekvoter tvinger virksomhederne til at rekruttere danske kvinder. Det beretter Politiken.

Efter loven om kønskvoter i januar 2008 trådte i kraft, er Norge blevet forvandlet til det land i verden med den største andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, 40 pct. Hvilket er præcis den andel, norske virksomheder skal opnå for ikke at blive tvangsopløst.

Så mange af disse kvinder kommer fra Danmark, at Norge har flere danske kvindelige bestyrelsesmedlemmer end Danmark. I Norge har således 64 danske kvinder plads ved et bestyrelsesbord, mens kun 48 danske kvinder har en lignende plads i Danmark.

"Man ligger og svæver på ryggen"
"Det er ret klogt af de norske firmaer at rekruttere fra hele Norden. Især fra Danmark, som jo ligger helt i bunden, når det kommer til kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Det er nemt at headhunte kvinder dér, fordi der er så mange at tage af," siger Marit Hoel fra det norske Center for Corporate Diversity, der forsker i bestyrelsers sammensætning, til Politiken.

En af de kvinder, der er blevet hentet til Norge, er Helle Trap Friis, der siden januar har siddet i bestyrelsen for den norske televirksomhed Intelecom Group ASA. Hun har det fint med, at hendes arbejdsgiver blev tvunget til at ansætte flere kvinder.

"At være bestyrelsesmedlem er et enormt spændende strategisk arbejde, hvor man får lov at være visionær og slippe for hverdagens fnidderfnadder. Det er sjovt. Jeg sammenligner det med at rygcrawle, man ligger der og svæver på ryggen," siger hun til Politiken.

[email protected]

Kilde: