Liberal Alliance advarer mod anbefalinger fra forebyggelseskommission

Liberal Alliance advarer imod at følge Forebyggelseskommissionens anbefalinger, som blev offentliggjort her til formiddag

Slettet Bruger,

21/04/2009

Liberal Alliance advarer imod at følge Forebyggelseskommissionens anbefalinger, som blev offentliggjort her til formiddag.

"Der flyttes hegnspæle mellem det offentlige og private rum i disse år. Hvad der tidligere var en privat sag og et personligt ansvar, bliver i stigende grad omfattet af regler, påbud og forbud. Det er en uheldig udvikling, som fordrer et modsvar," siger Liberal Alliances sundhedsordfører, Villum Christensen, og fortsætter:

"Jeg savner en skarpere skelnen mellem beskyttelse af børn og unge og så respekt for, at voksne mennesker selv kan og bør tage ansvaret for deres egen livsførelse. Der bør staten holde sig på passende afstand."

Villum Christensen kan godt støtte en anbefaling om at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år, men han vender sig skarpt imod forslag, såsom skærpelse af rygeloven, kæmpestigninger i afgifter på sukker og tobak, og også imod restriktioner i forhold til markedsføring og annoncering.

"Det tenderer en strafaktion overfor cola-elskere og rygere, når man vil hæve afgifterne så drastisk. Det er helt urimeligt at sætte sig til dommer over andre menneskers valg af livsstil på den måde," siger Villum Christensen.

Villum Christensen opfordrer sine kolleger i de andre partier til at reflektere grundigt over, hvor grænsen mellem privat og stat skal trækkes i vores samfund, inden man bider til bolle og gennemfører en masse nye påbud og forbud.

"Rigtig mange vil med god grund mene, at deres personlige frihed bliver indskrænket, at staten øver et overgreb på netop deres livsstil. Det er ikke klædeligt for en liberal/borgerlig regering at omgå den personlige friheds vilkår på en så skødesløs måde," siger Villum Christensen.

[email protected]

Kilde: