Leksikon-skribent vil ændre på tekst efter kritik på 180

Slettet Bruger,

31/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Den kritik af Den Store Danske Encyklopædis tekst om velfærdsstaten, som har været fremført på 180Grader.dk, får nu tekstens forfatter til at foreslå ændringer. Det er professor i statskundskab Tim Knudsen, der i Encyklopædien har skrevet, at det er et brud med en kerne i velfærdsstaten, hvis man nægter offentlige ydelser til folk, som ikke vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det vil han nu gerne ændre, så det står klart, at en velfærdsstat ikke nødvendigvis må have en borgerlønslignende ydelse til alle, sådan som det er blevet udlagt af projektleder Henrik Gade Jensen fra den borgerlig-liberale tænketank CEPOS.

"Artiklen kunne måske skærpes til glæde for CEPOS og Gade Jensen, således at det står klarere, at der tales om rettigheder i forbindelse med sociale begivenheder (Ulykke, sygdom, alderdom og arbejdsløshed er de mest oplagte eksempler), ikke om en generel ret til borgerløn," skriver Tim Knudsen til 180Grader.dk.

"Polemisk karikatur"
Samtidig mener han dog, at kritikken af hans tekst er forfejlet og polemisk.

"Jeg har ikke skrevet, at kernen i velfærdsstaten er 'uddeling af penge til folk, der ikke vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet'. Det er mildest talt en polemisk karikatur - som måske kan gøre lykke i en rask politisk debat, men som intet har med seriøs debat at gøre," skriver Tim Knudsen.

Teksten fra Encyklopædien lyder således:

"Siden sidste halvdel af 1990erne er tendensen gået i retning af, at især sociale ydelser orienteres mere mod arbejdsmarkedet, og at socialpolitikken underordnes arbejdsmarkedspolitikken. I sin yderste konsekvens kan det føre til, at man kan nægtes sociale ydelser, hvis man ikke vil stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet på det offentliges betingelser; dermed berøres selve kernen i velfærdsstatsbegrebet, det sociale borgerskab."

Kilde: