Leder: Offentligt ansat = offentlig løn

Slettet Bruger,

09/12/2007

Vi står midt i forhandlingerne om kvalitetsreformen, og det altoverskyggende tema for oppositionen er en lønpulje til de offentligt ansatte. Finansminister Lars Løkke Rasmussen har smækket kassen i, men nu hvor Dansk Folkeparti kommer med, hvad der ligner, et ultimativt krav, kan det være svært at se hvorledes kvalitetsreformen kan vedtages uden, at der kommer indrømmelser fra regeringen.

Man kan sige meget dårligt om kollektive lønforhandlinger, men det er i hvert fald bedre, at lønnen forhandles mellem arbejdsgiveres og -tageres repræsentanter, end at lønfastsættelsen skal foregå med Folketingets mellemkomst.

Det grundlæggende problem for fastsættelsen af de offentligt ansattes løn er dog, at vi ikke har en mekanisme, der kan fortælle os om deres løn er 'den rigtige'. Der mangler simpelthen en pris på SOSU'er, sygeplejsker osv. Uden marked, ingen pris.

Deres arbejdsgiver har i overvejende grad monopoliseret udbuddet af netop deres arbejde, og der er altså ingen konkurrenter til at byde lønnen op. Så var det den eneste sandhed, ville konklusionen være, at de offentligt ansattes løn er for lav.

Men samtidig er det også almindelig viden, at det offentlige tilbyder noget andet end det private arbejdsmarked. Tryghed i ansættelsen, kortere arbejdsdage, betalt barsel osv. Disse forhold tiltrækker også andre typer af ansatte end det private arbejdsmarked, og taler for en lavere løn.

Så hvad er den 'rigtige' løn? Lakmusprøven, er at spørge dem, de offentligt ansatte, om de ville lade deres arbejdsplads privatisere, så de blev underlagt samme arbejdsvilkår og lønninger som i det private. Det gjorde vi allerede tilbage i maj.

En af initiativtagerne bag "Slip velfærden løs", næstformanden for Københavns Lærerforening, Ole Hein Christensen, ønskede sig nemlig, at de offentligt ansatte skal have "samme arbejdsvilkår, lønvilkår og vækst som i det private erhvervsliv".

"Er I så åbne for en privatisering? Så ville I jo få samme arbejdsvilkår som folk i det private?," spurgte vi ham. Han svarede naturligvis "nej".

Så kære offentligt ansatte, hvis I vil have samme vilkår som i det private, så er det der, I skal arbejde.

Kilde: