Leder: Det hjælper at straffe

Der florerer en myte i den sociale industri og blandt politikerne i Danmark

Slettet Bruger,

03. maj 2009

Der florerer en myte i den sociale industri og blandt politikerne i Danmark. Ifølge denne myte er forklaringen på, at unge bliver kriminelle, næsten altid at de har haft det hårdt som børn. De er vokset op under dårlige sociale kår, de havde en stedfar, som slog dem, eller de blev drillet meget i skolen. Forklaringen er belejlig for politikere og behandlere af især én grund: Fordi den bekræfter dem i, at det er op til netop dem at redde verden. De skal bare gøre lidt mere på den helt rigtige måde, så kan de komme kriminaliteten til livs. Bare lidt mere magt til lovgivnerne, bare lidt støre bevillinger til behandlerne, så skal det hele nok gå. Forstæt som hidtil, gør det bare endnu mere.

Nu forlyder det imidlertid fra politiet, at der blandt landets bandekriminelle er masser af unge og ældre, som efter alt at dømme har haft en hel ok opvækst. "Ja, nogen kommer fra familier med store sociale problemer. Men vi ser også mange, som kommer fra helt almindelige familier," siger vicepolitiinspektør Jørgen Isalin fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

Politikere og behandlere skal nu til at erkende, at det at være kriminel ikke nødvendigvis er noget, man trækkes modvilligt ind i, fordi samfundet er uretfærdigt indrettet. Det er i høj grad også en livsstil, og der kan ligge et lige så bevidst valg bag, som når andre unge sender en ansøgning om optagelse på lægestudiet eller til handelshøjskolen. Der findes unge mennesker, som bare synes, at det er spændende og en let vej til store penge at være kriminel.

Hvordan ændrer man på det? Ved at gøre det mindre spændende. Ved at putte folk i fængsel for deres forbrydelser i længere tid. Ved at fange flere af dem. Ved at fratage dem deres sociale ydelser. Ved at smide dem ud af landet, hvis det er muligt. Ved at erkende, at straf virker, fordi det tager belønningen ud af livet som kriminel.