K-ordfører: for tidligt at tale om folkeafstemning

Slettet Bruger,

16/07/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

Ifølge en meningsmåling foretaget af Catinét for Ritzau, ønsker 52,7% af danskerne en folkeafstemning om den nye eu-traktat. Kun en tredjedel ønsker ikke en afstemning og 13% "ved ikke".

Meningsmålingen gør indtryk på de Konservatives europaordfører, Helle Sjelle, der dog mener, at det er for tidligt at tage stilling til, om der skal en folkeafstemning til.

"Det væsentlige i denne her sag er, om der i traktaten er suverænitetsafgivelse i forhold til Grundloven. Det er en juridisk vurdering, som først kan foretages, når den endelige traktat foreligger," siger Helle Sjelle til 180Grader.dk.

Ifølge europaordføreren vil regeringen ikke tage stilling til en eventuel folkeafstemning, før juristernes anbefaling er klar.

Betyder det, at hvis juristerne kommer frem til, at traktaten ikke er suverænitetsafgivende i forhold til Grundloven, at regeringen ikke vil afholde en folkeafstemning?
"Det er regeringen, der beslutter om den vil afholde en folkeafstemning, men det kan vi først afgøre endeligt, når juristernes anbefaling er klar."

Men kan du ikke som europaordfører fortælle, om regeringen vil afholde en folkeafstemning, selvom juristerne kommer frem til, at traktaten ikke indeholder suverænitetsafgivelse?
"Nej. Jeg kan ikke på det foreliggende grundlag sige, om jeg vil have en folkeafstemning eller ej. Jeg vil gerne se det endelige udkast først," siger hun.

Meningsmålingens resultat giver anledning til optimisme hos blandt andre SF's formand Villy Søvndal, der håber at de klare tilkendegivelser fra vælgerne, kan være med til at øge presset på regeringen for en folkeafstemning.

"Det er klart, at Fogh er bange. Han har set i Frankrig og Holland, hvad der kan ske ved en folkeafstemning. Men jeg forstår ikke, hvorfor Socialdemokraterne og De Radikale vil komme Fogh til undsætning i den her sag," siger Søvndal til Ritzau.

EU's regeringskonference går i gang i slutningen af juli, og derefter går der nogle måneder før den endelige traktattekst foreligger.

Kilde: