Sovjet-ekspert kritiserer S-folketingsmedlem

Slettet Bruger,

12/06/2007

Af IKKEMIG 2

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Ole Vagn Christensen, der forsvarer Lenin, møder nu kritik fra Sovjet-eksperten Erik Kulavig. Ole Vagn Christensen skriver i Jyllands-Posten, at Lenin "ikke havde lod og del i kulakkernes udryddelse," som Ole Vagn tilskriver Stalin. Men det billede kan Erik Kulavig ikke genkende.

"Stalin opfandt i virkeligheden ingenting. Alle de ting, han lavede, det var startet under Lenin," siger Erik Kulavig, der er historiker ved Syddansk Universitet og leder af Center for Koldkrigsstudier, til 180Grader.dk.

Ganske vist var det Stalin, der udførte den systematiske udryddelse af kulakkerne, de selvejende bønder. Men det var på foranledning af Lenins skrifter, hvor den russiske bonde blev beskrevet som "indbegrebet af bagstræberiske og konservative kræfter, som man skulle komme til livs så hurtigt som overhovedet muligt," siger Erik Kulavig og fortsætter:

"Allerede under Lenin arbejder det hemmelige politi på højtryk, hvor man registrerer selvejende bønder i landområderne, og det er de lister, Stalin går frem efter."

Hængte 100 kulakker
Lenin gav også ordrer til mord på andre samfundsgrupper, blandt andet præster og arbejdere.

"Det var i forbindelse med borgerkrigen, den røde terror, hvor vi har nogle dokumenter, hvor Lenin siger: 'Hæng 100 præster i det her område' eller 'skyd 30 arbejdere på den her fabrik'," siger Erik Kulavig.

I et andet dokument beordrer Lenin 100 kulakker hængt og deres navne offentliggjort til advarsel for andre. I et PS skriver han: "Brug jeres groveste mænd til dette."

Erik Kulavig påpeger, at der blandt russiske historikere har været en tendens til at kritisere Stalin og holde Lenin skadesløs. Men det er man altså gået væk fra i dag, siger han.

"Den her socialdemokrat, han er altså stoppet en gang i 80'erne, det kan du godt skrive."

"De liberale skriver historien om"
Den kritik bider ikke på Ole Vagn Christensen.

"Jeg fastholde mine kilder," siger han til 180Grader.dk.

Erik Kulavig, der er historiker, siger at den historieopfattelse, du fremfører, gik man væk fra en gang i 80'erne.
"Det kan jo hænge sammen med, at man har et ønske om at skrive historien om. Og det har de der liberale tænkere. De har en mening med, at de gerne vil have skrevet historien om."

Nu er Kulavig jo ikke synderlig liberal.
"Jeg ved ikke, hvilken tankegang han er i besiddelse af. Men åbenbart har han, ligesom Adam Holm, sine oplysninger fra Richard Pipes. Det stod jo direkte i den kronik, som Adam Holm havde skrevet," siger Ole Vagn Christensen.

Richard Pipes er tidligere sikkerhedsrådgiver i sovjetiske anliggender under præsident Reagan, og Ole Vagn Christensen mener, at hans anti-kommunistiske tendenser har farvet hans forskning.

Kilde: