Her er regeringens demokratikanon

De 35 kanonpunkter: 1 Demokratiets rødder 2 Lighedstanken 3 Magna Carta og Bill of Rights 4 Jyske Lov og Erik Klippings ...

Slettet Bruger,

12/03/2008

De 35 kanonpunkter:

1 Demokratiets rødder
2 Lighedstanken
3 Magna Carta og Bill of Rights
4 Jyske Lov og Erik Klippings håndfæstning
5 Reformationen
6 Den westfalske fred
7 Baruch Spinoza
8 John Locke
9 Oplysningstiden
10 Charles de Montesquieu
11 Jean-Jacques Rousseau
12 Den amerikanske forfatning
13 Statsborgerskab og medborgerskab
14 Trykkefrihed og samfundsdebat
15 Den franske revolution
16 N.F.S. Grundtvig
17 Rådgivende stænderforsamlinger
18 Alexis de Tocqueville
19 John Stuart Mill
20 Grundloven
21 Den nationalliberale bevægelse
22 Bonde- og højskolebevægelsen
23 Arbejderbevægelsen
24 Den kulturradikale bevægelse
25 Kvindebevægelsen
26 Systemskiftet
27 Kanslergadeforliget
28 Demokrati mod totalitarisme i mellemkrigstiden
29 Demokrati under 2. Verdenskrig
30 Hal Koch og Alf Ross
31 Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
32 Folkeafstemningen om EF
33 Salman Rushdie-sagen
34 Murens fald
35 Europa-traktaterne

Punkterne er udvalgt af disse medlemmer af udvalg om demokratikanon:

Formand: Knud J. V. Jespersen, professor, Syddansk Universitet
Esma Birdi, integrationskonsulent, Dansk Kvindesamfund
Lise Egholm, skoleleder, Rådmandsgades skole
Ove Korsgaard, lektor, dr. pæd., DPU
Katrine Lilleør, cand. theol., Ph.d. og sognepræst
David Gress, professor, skribent på Jyllands-Posten
Peter Kurrild-Klitgaard, professor, Københavns Universitet
Ole Thyssen, professor, CBS

Klik her for at læse hele demokratikanonen

[email protected]

Kilde: