Gyldendals store leksikon: Ingen velfærdsstat uden penge til de arbejdssky

Slettet Bruger,

25/05/2007

Af Ole Birk Olesen

Den Store Danske Encyklopædi, der tidligere har været udskældt for at holde hånden over de forbrydelser, som er blevet begået i kommunismens navn, rammes nu igen af kritik - om end i en mere fredelig sammenhæng.

Genstanden for kritikken er Encyklopædiens afsnit om velfærdsstaten. Her kan man læse, at det er en kerne i velfærdsstaten, at der også udbetales penge til folk, som ikke ønsker at arbejde. Teksten lyder:

"Siden sidste halvdel af 1990erne er tendensen gået i retning af, at især sociale ydelser orienteres mere mod arbejdsmarkedet, og at socialpolitikken underordnes arbejdsmarkedspolitikken. I sin yderste konsekvens kan det føre til, at man kan nægtes sociale ydelser, hvis man ikke vil stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet på det offentliges betingelser; dermed berøres selve kernen i velfærdsstatsbegrebet, det sociale borgerskab."

Projektleder i CEPOS Henrik Gade Jensen, der har opdaget formuleringen og skrevet om den på blog.cepos.dk, opfatter teksten som et udtryk for tidsånden, da ordene blev nedfældet. Men han mener, at de nu er forældede.

"For mig er det blot sjovt at konstatere, hvor hurtigt tidsånden udvikler sig i de her år. Da professor Tim Knudsen for vel 10 år siden forfattede artiklen om velfærdsstaten, var tanken om det sociale borgerskab så influeret af en borgerløns-tanke om, at alle skulle have uanset hvad, så det indgik i definitionen af velfærdsstaten. Og i dag kan alle vel se, at det er legitimt at stille krav til kontanthjælpsmodtagere og andre," siger Henrik Gade Jensen til 180Grader.dk.

Gyldendal vil måske revidere
Cliff Hansen, redaktionschef hos Gyldendal Leksikon, vil ikke udelukke, at tiden kan være løbet fra de gamle formuleringer om velfærdsstaten.

"Alting kan jo være under forandring, og hvis velfærdsstatens grundlæggende definition i dag er en anden end den, som står her, så må man jo tage det til sig i en revision af den slags ting her," siger Cliff Hansen til 180Grader.dk.

Skal det her revideres?
"På det foreliggende grundlag har jeg ikke nogen konkret vurdering af det, men det er da naturligt, at vi tager artiklen en tur omkring redaktionen og vurderer den, som vi vurderer andre ting, som kommer op."

I vil tage en diskussion om det?
"Det gør vi med alt som bringes til vores opmærksomhed, hvor nogen ting måske er i forandring, som gør det relevant at revidere."

Kilde: