Frihandel er den bedste del af den nordiske model

Af Siv Jensen"Kapitalisme skaber fred"

Slettet Bruger,

02/11/2009

Af Siv Jensen

"Kapitalisme skaber fred". Jeg mener det, men denne påstand kommer også fra professor Indra de Soysa ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. Professoren har studeret globaliseringens effekt på konfliktniveauer og konkluderer, at økonomisk frihed, en investeringsvenlig politik med frie markeder, værn af den private ejendomsret, individuel økonomisk frihed og begrænset statslig intervention er fredsskabende. Kapitalisme skaber fred.

Indenfor EU er ideen om handel som fredsskabende lige så aktuel og lige så stærk i dag, som da Kul- og Stålunionen så dagens lys. De nordiske landes rolle i EU-samarbejdet er vigtig, uafhængigt af hvilken tilknytning landene har til EU. Statsminister Jens Stoltenberg pralede i den norske valgkamp af, at Norge i Verdensbankens "Doing Business"-rapport er placeret som det tiende bedste land at være næringsdrivende i. Men det, han undlod at sige, var, at Norge er faldet fem pladser i hans regeringstid. I ni af ti underkategorier er konkurrencevilkårene for norsk næringsliv blevet svækket.

Men Norden er trods alt en god region at drive erhvervsvirksomhed i, og alle nordiske lande er med blandt de 20 bedste. Nordiske lande bør derfor stå sammen om at påvirke EU i yderligere erhvervsliberal retning og foreslå tiltag, som kan åbne økonomien, forenkle lovgivningen og gennemføre yderligere nedskæringer i bureaukratiet. Der er Danmark et eksempel til efterfølgelse. Jeg har med stor interesse registreret, at statsminister Løkke Rasmussen for nylig har iværksat en afbureaukratiseringsreform. Her bør andre nordiske lande følge efter.

Selv om vi stadig kan være uenige om, hvad der har forårsaget finanskrisen, er den der fortsat, og vi må forholde os til den. Og selv om enkelte skyder skylden på kapitalismen, ved vi altså bedre. Men en stor fare nu er, at der blir iværksat protektionistiske virkemidler. Protektionisme er ikke løsningen og har aldrig været løsningen på nogen krise. Protektionisme er ødelæggende og fører til stagnation, ikke vækst. Jeg håber, Norden vil stå sammen mod dette og hindre, at protektionismen nu vinder frem. Den er trods alt en væsentlig årsag til, at der er fattigdom i den tredje verden.

Global fattigdomsbekæmpelse er ikke enkelt, men vi kan begynde med at behandle landene med respekt og ligeværd fremfor som klienter. Nationale bistandsmål løser ikke meget, men viser sig at være kontraproduktive.

Fremskrittspartiet har i Norge foreslået, at vi skal gå foran og fjerne al told på landbrugsvarer fra alle udviklingslande. Det havde været et eksempel til efterfølgelse, hvis vi kunne gøre det - vende os mod Verdens handelsorganisation og opfordre dem til at følge efter, eller hvis de nordiske lande gjorde det og vendte sig mod Europa og bad dem om at følge efter!

Nogen hævder, at dette vil ødelægge landbruget. Nej, det vil det ikke, men det vil kræve omstilling, som også i dag. Det er umoralsk at opretholde en protektionistisk og gennemsubsidieret landbrugspolitik, samtidig med at man sender bistand til fattige lande for, at de skal bygge et produktionsaparat.

Norden har udviklet sig, fordi vi har en åben og udadvendt økonomi, en eksportøkonomi. Er ikke netop dette den del af den nordiske model, som det burde være værd at eksportere videre til Europa?

Siv Jensen er formand for Fremskrittspartiet i Norge. Denne tale blev holdt ved Nordisk Råds samling i Stockholm den 27. oktober

Kilde: