CO2-afgift også på vindmøller

Slettet Bruger,

20/07/2007

Egentlig var det meningen, at CO2-afgifter skulle være med til at nedbringe forbruget af drivhusgassen CO2. Men noget tyder på, at formålet snarere har været at skaffe penge til skattekassen. Danske forbrugere skal nemlig betale CO2-afgift, også selvom deres strøm kommer fra vindmøller eller vandkræftværker og er lavet uden CO2-udledning.

"Det er en fejlregulering, når staten opkræver CO2-afgift af vedvarende energi, som ikke udleder CO2," siger direktør i Vindenergi Danmark, Niels Dupont, til Jyllands-Posten.

I dag udgør vindmølleenergi fra landets knap 5.300 vindmøller op mod 20 pct. af Danmarks elproduktion. Dertil kommer store mængder CO2-fri energi fra vandkraftværker, som vi i perioder importerer fra Norge og Sverige.

Straffes for at bruge grøn strøm
Men det tager man ikke højde for, når der skal opkræves CO2-afgifter. Siden 1992 har danske el-kunder været forpligtet til at betale en CO2-afgift på 9 øre pr. kWh, hvad enten der er tale om grøn strøm eller ej. CO2-afgiften udgør knap 8 pct af elprisen og koster en typisk dansk husstand med et årligt forbrug på 5.000 kWh knap 600 kr. om året.

Enhedslistens energiordfører, Per Clausen, undrer sig over den uretfærdige CO2-afgift.

"Som systemet er i dag, kompenseres man ikke for at bruge grøn strøm. I stedet koster det ekstra," siger Per Clausen og hentyder til, at vindmøllestrøm er dyrere end traditionel strøm.

Administrative hensyn
Ifølge Skatteministeriet forventes CO2-afgiften at give statskassen en årlig indtægt på godt 5,1 mia. kr. i 2007. Dette kan være med til at forklare, hvorfor regeringen ikke har været interesseret i at ændre reglerne, mener Per Clausen.

"CO2-afgiften blev indført som et miljøhensyn. Men langsomt er det blevet en almindelig post på budgettet, og i dag ser det ud som om, at målet alene er at opretholde indtægten til statskassen."

Enhedslisten har tidligere spurgt skatteminister Kristian Jensen (V) om regeringen er parat til at fritage CO2-fri strøm for CO2-afgiften. Det afviste skatteministeren februar i et svar til Folketinget med en forklaring om, at det er umuligt på grund af "administrative hensyn". Kristian Jensen er i øjeblikket på ferie, men ifølge hans pressechef har ministeren ikke ændret holdning til CO2-afgiften.

[email protected]

Kilde: