Jo flere arbejdsløse, jo mere kriminalitet

Af Ole Birk OlesenJo flere ledige der er i et samfund, jo mere kriminalitet er der også

Slettet Bruger,

03/06/2008

Af Ole Birk Olesen

Jo flere ledige der er i et samfund, jo mere kriminalitet er der også. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som netop nu bliver præsenteret på et pressemøde. Analysen, der udgives med titlen Forbryderen og samfundet på forlaget Gyldendal, dokumenterer et klart sammenfald mellem mængden af berigelseskriminalitet og ledighed i perioden fra 1980 til 2003.


Men analysen viser også, at ledighed i sig selv øger risikoen for, at de ledighedsberørte udøver volds- eller berigelseskriminalitet.

"Det står klart, at mennesker, der er dømt for kriminalitet, siden hen er mere
ledige end andre," skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed i et nyhedsbrev, som omtaler analysen, og fortsætter: "Men analysen her viser, at virkningen også går den anden vej, nemlig at høj ledighed fører til høj kriminalitet. Kriminalitet er altså ikke bare årsag til ledighed for den enkelte, den er også en konsekvens af ledighed."

For at dokumentere denne påstand har forskerne undersøgt forskellen i kriminalitetsniveau for folk i arbejde og for ledige, som pludselig udsættes for uforskyldt ledighed ved virksomhedslukninger, samt korrigeret for gruppernes sociale og økonomiske baggrund. Konklusionen er klar for den undersøgte periode:

"De mænd, der har oplevet en virksomhedslukning, er mere kriminelle end sammenlignelige mænd i næsten hele perioden 1990-2003."

Teori: Ledighed gør folk ligeglade
Hvorfor det forholder sig sådan, tør Rockwool Fondens Forskningsenhed kun gisne om.

"Der er flere teorier om, hvorfor ledighed fører til kriminalitet. En handler om den
rationelle afvejning mellem gevinst og straf. Teorien er, at den kriminelle over-
vejer, hvor stor risikoen er for at blive opdaget, og hvor meget han har at tabe,
hvis han bliver opdaget. Jo mindre der er at tabe, desto større gevinst ved kriminalitet. Mennesker, der har fast stilling og god indtjening, kan miste begge dele, hvis de kaster sig ud i kriminalitet. For den ledige forholder det sig modsat: Han har mindre at tabe - økonomisk og måske også i social anseelse. Derfor fører ledighed til kriminalitet," skriver Forskningsenheden i sit nyhedsbrev, inden den udlægger to andre mulige forklaringer:

"Den oprindelige antagelse om ledighed var, at ledighed førte materiel nød
med sig, og at den ledige stjal for at holde sulten fra døren. Den moderne version er, at ledighed betyder, at der opstår relativ nød. Familien kan ikke opretholde den samme materielle levefod som tidligere, og det ændrer personernes afvejning af mulig gevinst ved tyveri over for risikoen for straf.

En anden teori fokuserer på, at fritid giver mere tid til kriminalitet. Helt enkelt: Når man ikke arbejder, er der mere tid til at planlægge og begå kriminalitet. Samtidig er der bedre mulighed for at finde tid til at færdes i miljøer, hvor kriminalitet er alment accepteret."

[email protected]

Klik her og køb "Forbryderen og samfundet" lige nu hos saxo.com med 15 procent rabat

Kilde: