Forskere kommer Haarder til hjælp: Nyt studie frikender passiv rygning

Endnu en undersøgelse fandt ingen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft - denne gang i lungekræft patienterne fra hospitalerne i Toronto, ...

Klaus K,

15/10/2010


Endnu en undersøgelse
fandt ingen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft - denne gang i lungekræft patienterne fra hospitalerne i Toronto, Canada i perioden 1997-2002.

Til gengæld fandt forskerne bag undersøgelsen en signifikant øget lungekræftrisiko på 70% forbundet med udsættelse for farlige stoffer på arbejdspladsen - fx. opløsningsmidler, svejsning, dieseludstødning, samt sod og røg fra andre kilder end tobak. For aldrig-rygerne blandt kræftpatienterne var den øgede risiko over 200%.

Undersøgelsen lander på sundhedsminister Bertel Haarders bord, netop som han er blevet kaldt i samråd af S og SF for at have givet udtryk for den kætterske holdning, at han ikke anså passiv rygning for at være farligt. Det skete her i 180grader i denne uge, og efterfølgende i de øvrige danske medier.

Forsker: Passiv rygning kan ikke spille nogen rolle i lungekræft

Undersøgelsen, som er fra Canadian Cancer Society, er i tråd med de fleste andre undersøgelser, der heller ikke har vist risiko sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Der er ifølge den engelske statistiker Peter Lee nu lavet ialt 81 befolkningsundersøgelser af risikoen for lungekræft ved passiv rygning - heraf viser de 69 ingen signifikant risiko.

Senior-epidemiolog Geoffrey Kabat fra Albert Einstein College of Medicine i New York siger i anledning af den canadiske undersøgelse, at det står klart for de fleste forskere, at passiv rygning ikke kan spille nogen rolle i lungekræft. På spørgsmålet, hvorfor så mange folk tror på det alligevel, siger han:

"Det er et spørgsmål om politik og om tro. Ikke om videnskabeligt bevis. De epidemiologiske undersøgelser af passiv rygning viser meget små og svage resultater. Herudover er de fyldt med fejl, de er dårligt strukturerede, og der er for mange ikke-undersøgte forhold i dem,” siger Kabat til Klaus K blog.

"Endvidere viser anden ny forskning, at der med rimelig sikkerhed er tale om to forskellige typer lungekræft - en i rygere og en i aldrig-rygere. Dette underminerer teorien om passiv rygnings indflydelse yderligere. Der er efterhånden kun få forskere, der tror på, at passiv rygning kan medføre dødelige sygdomme." siger han.

Man må gå ud fra, at Bertel Haarder er glad for, at videnskaben kommer ham til undsætning, når han skal forklare sig i samrådet - selv om han nok ikke vil sige det til citat.