Skattefri gaver – sådan slipper du for gaveafgiften

Her kan du læse meget mere om, hvad en skattefri gave er, hvor meget du må give, og hvordan du bærer dig ad med det. Bliv klogere inden du begaver dine nærmeste, og undgå den kedelige gaveafgift.
skattefri gave

180Graders Redaktion,

25. maj 2020

I Danmark har vi utallige forskellige skatter og afgifter, og hvad mange måske ikke ved er, at du også skal betale en gaveafgift, hvis du forærer gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie. Dog er der en grænse for, hvornår gaver beskattes, og gaver som falder under denne grænse betegnes som skattefri gaver. Her kan du læse meget mere om, hvad skattefri gaver er, hvor meget du må give, og hvordan du bærer dig ad med det. Bliv klogere inden du begaver dine nærmeste, og undgå den kedelige gaveafgift. 


Hvorfor har vi skattefrie gaver? 

De fleste mennesker, som har midlerne til det, ønsker at forkæle deres familie. Særligt ønsker forældre og bedsteforældre ofte at hjælpe deres børn og børnebørn, som måske tit har mere trange økonomiske kår end dem selv. Dette kan blandt andet ske gennemskattefrie gaver eller gennem muligheder som f.eks. et forældrekøb af en studiebolig. Samtidig kan der være stor fordel ved at kunne flytte værdier mellem generationerne, og mange ønsker at give sine børn eller børnebørn et forskud på deres arv. Det er heldigvis muligt i dagens Danmark, så længe du holder dig inden for det forudbestemte beløb, som fastsættes af skat. 


Hvor meget må man give i skattefri gave? 

Hvor meget du må give i skattefri gaver afhænger af flere forskellige ting. Primært skal du finde det bestemte beløb for det gældende år, og derudover skal du finde ud af, hvad grænsen er, alt efter hvem der skal modtage gaven. 

Afgiftsgrænsen fastsættes af skat hvert år. Det betyder kort sagt, at grænsen for skattefri gaver til børn i 2019 ikke er det samme beløb, som skattefri gaver til børn i 2020. I 2019 var beløbet 65.700 kr. per år, mens beløbet for 2020 lyder på 67.100 kr. Der gælder de samme beløb for skattefri gaver til både børnebørn, oldebørn og stedbørn. Forskellen på de to beløbsgrænser er ca. 2% og svarer således næsten til den gennemsnitlige inflation i Europa. Du kan regne med ca. denne stigning hvert år, men du bør altid tjekke skats hjemmeside for at være sikker på det specifikke beløb, inden du forærer en skattefri gave.

Du skal samtidig være opmærksom på, at beløbsgrænsen kun gælder skattefri gaver til dine egne børn (inklusive stedbørn), børnebørn og oldebørn. Hvis du for eksempel ønsker at give en skattefri gave til dit svigerbarn, afhænger beløbet af, hvorvidt dit eget barn stadig er i live eller ej. Er dit barn afgået ved døden, kan du give dit svigerbarn (nu enke eller enkemand) et tilsvarende beløb som det, du kan give et barn. Er dit barn derimod stadig i live, vil du kun kunne give omkring halvdelen af dette beløb til dit svigerbarn i en skattefri gave (23.500 kr. i 2020).

Hvis du overstiger beløbsgrænsen for skattefri gaver, skal du betale 15% i skat af beløbet over 67.100 kr. (2020 sats). Det betyder kort sagt, at hvis du giver en skattefri gave på 70.000 kr., skal du betale 15% af 2.900 kr. – altså 435 kr.


Hvordan giver man skattefri gaver? 

Langt de fleste vælger at give kontante gaver. Det vil kort sagt sige, at de vælger at give fysiske penge eller overføre et beløb fra deres egen konto til eksempelvis deres barns konto. Du kan dog også vælge at give dine nærmeste et rentefrit lån. For eksempel kan du vælge at give din datter et rentefrit lån på 300.000 kr., som kan nedskrives med 67.100 kr. hver år (2020 sats), indtil lånet er nedskrevet til 0 kr. Fordelen ved denne model er, at modtagerne kan få hele beløbet med det samme, men undgår at skulle betale gaveafgift, da beløbet i dette tilfælde gives som et lån. 


Vær opmærksom på disse gråzoner 

Som med de fleste andre områder inden for skat og afgifter, er der også inden for skattefri gaver en ganske betragtelig gråzone. Den dækker hovedsageligt over, hvordan gaverne opgøres i forhold til værdi, hvis der er tale om ting frem for kontanter. I forhold til værdipapirer og aktiver gælder det, at disse værdisættes til kursen på det tidspunkt, hvor gaven er i modtagers besiddelse. Hvis der er tale om aktiver, som ikke er handlet på et reguleret marked (eksempelvis en bil eller unoterede aktier) gælder det, at disse skal værdisættes til handelsværdien, idet gaven modtages.

Mange forældre ønsker at hjælpe deres voksne børn med fast ejendom. Du kan dog ikke forære en ejendom væk som en skattefri gave, og du skal altid sælge fast ejendom til markedsværdi. En bolig må højst afvige 15% i salgsprisen i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Det vil sige, at du kan sælge den til mellem 85% og 115% i forhold til den offentlige ejendomsvurdering. Dette gælder dog kun, hvis boligen er vurderet som ikke udlejet, og kun hvis der ikke er særlige omstændigheder, som indikerer, at en afvigelse på 15% ikke er udtryk for ejendommens sande markedsværdi.

Ønsker du derimod at give dit barn noget, som har brugsværdi (for eksempel ved at stille en bil eller båd til rådighed), gælder disse regler: Værdien af denne type gave opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte gaven. Disse kan for eksempel være benzin, registreringsafgift og lignende ting, som du betaler for dit barn.Som tommelfingerregel er alle lejlighedsgaver og reklamegaver skattefri. Men hvis gaven er større, end hvad der normalt ville være passende, skal du betale skat af den. Hvis du nogensinde er i tvivl om, hvorvidt en gave overstiger beløbsgrænsen for en skattefri gave, kan du bede skattestyrelsen om et bindende svar. 


Overvej et gavebrev

Det kan i øvrigt være en god idé at skrive et gavebrev, hvis du enten skal give eller modtage en skattefri gave. Et gavebrev kan bruges som dokumentation over for skat i forhold til at forebygge eventuelle misforståelser i forbindelse med overførsel af et større kontantbeløb. Der er ikke krav om at udarbejde et gavebrev, men det kan være en smart idé, hvis du for eksempel gerne vil kunne dokumentere, hvornår gaven er givet eller modtaget. 

På den måde kan I også holde styr på, hvor mange penge der i alt gives for i løbet af et år, hvis der er tale om flere mindre beløb. 


Læs også: Alt du bør vide om topskat