Eksperter vurderer: Disse jobtyper risikerer at blive erstattet af AI-teknologi

En beregning – udført af investeringsbanken Goldman Sachs – viser, at AI har potentiale til at erstatte mindst 300 millioner fuldtidsstillinger i USA og Europa.
Foto: Seanbatty from Pixabay
Foto: Seanbatty from Pixabay

Jens Asbjørn Bøgen,

14/04/2023

I løbet af det seneste halve år har AI fyldt rigtig meget i medielandskabet. Langt størstedelen af den opmærksom, som AI har fået, har kredset om ChatGPT, en avanceret chatbot, der blev lanceret den 30. november af OpenAI.

Netop fordi ChatGPT er den AI-teknologi, som har fået klart mest opmærksomhed, kunne man foranlediges til at tro, at AI-teknologi begrænser sig til at være avancerede sprogmodeller, men dette er på ingen måde tilfældet.

Der er nemlig blevet – og bliver fortsat – udviklet adskillige AI-værktøjer, der kan andet end at generere tekst og formulere kode; eksempelvis findes der allerede nu AI-teknologier, der kan genere speaks, som lyder menneskelige, kreere unikke billede og producere unik musik.

Med andre ord har AI-teknologi altså allerede nu givet prøver på, at denne type teknologi har potentiale til at løse mange forskelligartede opgaver, som det tidligere kun har været mennesker, der har været i stand til at løse.

Faktisk udgav BBC en artikel for nylig, hvori det fremgik, at en beregning – udført af investeringsbanken Goldman Sachs – viser, at AI har potentiale til at erstatte mindst 300 millioner fuldtidsstillinger i USA og Europa.

Disse jobtyper kan – ifølge eksperterne – risikere at forsvinde

Det er meget sandsynligt, at AI-teknologi kommer til at erstatte nogle jobtyper, er der konsensus om blandt stort set alle AI-eksperter.

Men hvilke jobtyper risikerer inden for nærmeste fremtid at blive udkonkurreret af AI?

Det har blandt andet Peter Svarre, som står bag bogen ”Hvad skal vi med mennesker?”, der kredser om netop AI-teknologi, et godt bud på.

”Kunstig intelligens er god til at genkende mønstre og genskabe mønstre, hvilket betyder, at alle jobs, hvor der er meget mønstergenkendelse og mønsterskabelse, er i fare for at blive erstattet helt eller delvist. Lidt mere jordnært formuleret vil det sige alle jobs, som er meget repetitive, og hvor jobfunktionen foregår digitalt eller efterlader et digitalt spor,” udtaler Peter Svarre til a-kasse-guiden.dk.

Svarre fremhæver supportmedarbejdere, der svarer på de samme spørgsmål igen og igen, og radiologer, som jobtyper, der risikerer at blive udkonkurreret af AI-teknologier.

Også Jeppe Agger Nielsen, som er professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, har en kvalificeret forestilling om, hvilke jobtyper der inden for nær fremtid kommer til at blive påvirket af AI-teknologier.

”Min vurdering er, at en række jobs inden for fx kundeservice, tekstskrivning, programmering, markedsføring og oversættelse allerede i disse år er ved at blive erstattet/suppleret af AI teknologier,” fortæller Jeppe Agger Nielsen.

I USA klarer AI allerede en del sagsbehandlingsopgaver

Anders Kofod-Petersen, der er professor i anvendt kunstig intelligens ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet, mener – ligesom Peter Svarre - at de jobs, som inden for en nær fremtid risikerer at blive erstattet eller omdefineret grundet AI, er jobs, der er præget af en vis grad af gentagelse.

”Vi har set en række eksempler fra USA i forhold til kontraktlæsning og -vurdering, altså er det her en god eller dårlig kontrakt, der kan automatiseres. Ligeledes har vi set eksempler på sagsbehandlingsopgaver, der kan automatiseres i stor stil ved hjælp af AI,” fortæller Anders Kofod-Petersen.