Afskaf mediestøtten

Claes Kirkeby Theilgaard,

14. januar 2020

Det er på tide, at vi afskaffer al mediestøtte én gang for alle.

Som det ser ud i dag, er mediestøtten nemlig med til at give et ensporet, gammeldags mediebillede, hvor den frie konkurrence er så godt som ikke-eksisterende og hvor staten fylder for meget og samtidig svinger taktstokken over for, hvilke medier der skal støttes og hvilke, der ikke skal.

Vi skal sætte medierne fri og skabe et mere mangfoldigt mediebillede, hvor medierne står på egne ben og ikke er afhængige af og styret af staten. Et frit, kritisk og uafhængigt mediebillede kan ikke eksistere, så længe staten er fedtet ind i stort set al medieproduktion.

Mediebilledet i Danmark er fuldstændigt styret af staten. Enten står staten direkte bag driften af medierne som med DR, eller også støtter de medier gennem mediestøtte af forskellig art. Så godt som alle medier af en vis størrelse – lige fra Arbejderen og Altinget over Berlingske og Børneavisen til Newsbreak.dk og Netavisen Pio – har snablen i statskassen.

Stort set ingen medier står på egne ben. Og helt ærligt: hvordan kan man forvente, at medierne skal kunne levere kritisk journalistik og snappe efter den hånd – staten – som fodrer dem og holder dem i live? Medier bør kun være afhængige af deres læsere – ikke af de politikere, de har til opgave at kritisere.

Mange af mediestøttemodtagerne vil slet ikke kunne klare sig, hvis det ikke var for mediestøtten. Selv store, velkendte dagblade som Information og Kristeligt Dagblad ville givetvis skulle dreje nøglen om, hvis de ikke fik hjælp fra staten.

Det siger lidt om, hvor hjælpeløst et mediemarked, som mediestøtten er skyld i.

Herregud, der er da også et sandt tag-selv-bord af puljer, hvor der kan hentes skattekroner til drift af dit medie, hvis det er det, du ønsker. Bladpulje, innovationspulje, saneringsstøtte og redaktionel produktionsstøtte. Alene i sidstnævnte kategori blev der sidste år uddelt små 400 millioner kroner.

Endnu mere sigende er det måske, at det største medie herhjemme, DR, er decideret statsejet. Dertil kommer, at tæt på hver anden journalist herhjemme er ansat i statslige medier. Det bør skurre i ørerne på alle, at mediebilledet i et ellers demokratisk land på den måde er i statens greb.

DR er en mastodont med et milliardbudget, og vi kan kun prise os lykkelige for, at der langt om længe bliver gennemført hårdt trængte besparelser. Men det er langt fra nok. Et statsejet medie som DR burde nemlig slet ikke eksistere.

De, der påstår at betale deres tvungne DR-licens – der sidste år var på omtrent 2.000 kroner – med glæde, mener at de får en masse løst defineret ”public service” for pengene. Spørgsmålet er så blot, hvor meget ”public service”, der er i tabloidhistorier, reality-tv og gøglet P3-radio.

Endvidere er problemet med ”public service” som begreb, at der ikke findes nogen klar definition. ”Public service” kan betyde tusind forskellige ting alt efter, hvem du spørger. Netop derfor skabes den bedste public service ved at have et så mangfoldigt mediebillede som muligt.

Et mediebillede, hvor der er et medie til enhver smag, hvor medierne kan afbalancere hinanden, og hvor summen af de mange forskellige medier kan skabe netop den public service, som staten påstår at skabe med DR og andre statsstøttede medier.

Ingen medier bør modtage støtte fra staten af nogen som helst art. Mediestøtten står i vejen for en kritisk, uafhængig og mangfoldig presse, der kan levere public service og holde staten i ørerne.

Medier skal være afhængige af og ansvarlige over for deres læsere og deres troværdighed i disses øjne – ingen andre. Først og fremmest skal medier ikke være afhængige af de politikere, de skal agere vagthund over for. Frie medier er medier, der er frie fra staten. Det burde næsten sige sig selv.

Derfor: afskaf al mediestøtte – og hellere i dag end i morgen.