Regeringen indfører ny skjult musikskat

Regeringen og dets støttepartier har indført en ny musikskat, der årligt øger regningen for elektronik med 93 mio. kroner.

180Graders Redaktion,

12. februar 2021

Nu bliver elektronik dyrere og medfører et stort administrativt bøvl for de danske virksomheder. Det sker efter regeringens aftale med sine støttepartier om en ny såkaldt blankmedieordning.

Aftalen kommer efter et længere tovtrækkeri mellem musikbranchen, erhvervslivet og kulturministeriet. En ekspertgruppe nedsat anbefalede en ny blankmedieafgift på omkring 40 millioner kroner. Beløbet er blevet 50 millioner kroner højere årligt end anbefalet. Det høje beløb vil betyde, at danskerne fremadrettet skal betale en strafskat, for en adfærd de ikke har, og at virksomhederne potentielt får enorme administrative omkostninger, fordi politkerne gerne vil yde tilskud til dansk musik.

”Vi har længe ønsket at finde en god løsning på problemet, men regeringen har valgt at overhøre blankmedieudvalgets anbefalinger og i stedet gjort det næste 50 mio. kr. dyrere om året for danskerne at have elektronik,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Blankmedieafgiften blev oprindeligt indført i 1993 for at give musikerne en kompensation for det salg, de gik glip af, når danskerne brændte lovligt købt musik ned på f.eks. blanke cd’er. Argumentet var dengang, at hvis danskerne ikke havde haft mulighed for lovligt at brænde en cd eller lave et mixtape, så havde de i stedet købt tre af samme cd, så de både havde en til hjemmet, bilen og sommerhuset. Og derfor gik musikerne glip af en masse salg, som de skulle kompenseres for.

”Verden har ændret ganske markant siden dengang, så der er bestemt behov for at opdatere afgiften, så den er tidssvarende og kunstnerne får de penge, som de er berettigede til. Og vi har som industri da også arbejdet for at finde en fornuftig løsning på det. Dilemmaet her er, at beløbet pludseligt er mere end dobbelt så stort og dermed ikke længere svarer til en kompensation,” udtaler Mette Lundberg.

Samtidig er den nye afgift en afgift på noget, som langt de færreste gør længere. De fleste danskere streamer deres musik og kun 2,3 % af befolkningen downloader musikken. Den nye årlige afgift på 93 mio. kr. er altså en særskat for noget langt de færreste gør. Selvom få danskere gør brug af det der nu sættes afgift på for at give et særtilskud til musikbranchen, så vil afgiften forårsage store administrative byrder for danske virksomheder.

Det sker, fordi der i aftalen ikke skeles mellem hvilke digitale medier der er tale om - men samtlige elektroniske enheder skæres over en kam. Dermed skal danskerne betale ekstra, hver gang de køber et USB-stik, en pc, en tablet el. lign. ”Langt de færreste danskere laver i dag lovlige private kopier af deres musik og film, fordi vi bare bruger streamingtjenester. En kortlægning af danskernes reelle adfærd førte da også til en anbefaling af et beløb på 44 mio. kr. Så vi mangler en god forklaring på, hvordan beløbet pludseligt er mere end fordoblet,” siger Mette Lundberg.

Her kan du læse Kulturministeriets pressemeddelelse og læse selve aftaleteksten.

Her kan du læse det oprindelige blankmedieudvalgs anbefalinger.