S-regeringen har skabt kæmpe patientkø - tørrer opgaven af på private sygehuse

Kapaciteten i det private sundhedsvæsen skal bruges til at nedbringe puklen af patienter under coronakrisen.
Privathospitaler skal hjælpe med at afvikle den patientpukkel, der er opstået under coronakrisen. (Arkivfoto)
Privathospitaler skal hjælpe med at afvikle den patientpukkel, der er opstået under coronakrisen. (Arkivfoto)

180Graders Redaktion,

13. maj 2020

Private sygehuse og klinikker skal hjælpe til med at nedbringe køen af patienter, der har fået udskudt behandlinger og kontroller.

Det er regeringen og Danske Regioner blevet enige om i en ny aftale.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret skal private sygehuse og klinikker hjælpe de offentlige sygehuse med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens plan for den gradvise øgede aktivitet i sundhedsvæsenet.

Regionerne skal anvende kapaciteten på privathospitalerne, så aktiviteterne svarer til niveauet, før coronakrisen ramte.

Coronakrisen har betydet en nedgang i aktiviteterne i sundhedsvæsenet.

Den nye aftale skal sikre, at det er patienterne med størst behov for hjælp fra sundhedsvæsenet, der prioriteres først.

Det skal dog ske under forudsætning af, at der ikke sker en underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Sundhed Danmark, der repræsenterer private sundhedsvirksomheder, erklærer sig klar til at tage "al kapacitet" i brug.

Sekretariatschef Mette Nord tilføjer, at økonomien er på plads.

- Der ligger en aftale mellem regionerne og privathospitalerne på det udvidede frie sygehusvalg.

- De takster og rammer vil kunne bruges i denne her pukkelafvikling, siger Mette Nord.

Der er mange forskellige operationer med forskellige priser, som det offentlige nu skal dække.

Eksempelvis koster en meniskoperation i knæet 16.500 kroner i det private, oplyser Sundhed Danmark.

Sundhedsvæsenet har under coronakrisen været nødt til at holde et stort antal senge- og intensivpladser ledige til patienter med coronavirus.

Det er en af grundene til, at køen af patienter har vokset sig stor.

Samtidig har sundhedsvæsenet under coronakrisen lov at prioritere i kapaciteten.

Man har mulighed for at se bort fra behandlingsgarantien.

Som en del af den nye aftale vil myndighederne fremover overvåge antallet af patienter i kø.

På den måde vil man sørge for at have et bedre overblik over, hvem der skal have behandling.

Det var dog forventet, at patientpuklen ville vokse under coronakrisen.

Også efter, at man begyndte den trinvise åbning af sundhedsvæsenet den 14. april.

Kilde: /ritzau/