Kommune tilbyder gratis psykologbistand: Næsten ingen møder op – selv om de røde partier påstår der er et kæmpe behov

Senere i dag skal Dragør Kommune gøre status over en psykologordning, som stort set ingen i den københavnske forstadskommune har benyttet sig af.

Lars Bjørknæs,

06. april 2021

Op til jul var de helt store smil fremme hos regeringen og dens røde støttepartier, efter at et tilbud om gratis psykologbistand til børn og unge kom på Finansloven med en fast bevilling. Det i 2021 på 22.8 millioner kroner, mens bevillingen i 2022 kommer til at stå skatteyderne i 47.2 millioner kroner.

En politisk aftale, der ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke, var afgørende for stadigt flere børn og unge, hvilket han overfor Regeringen.dk begrundede på blandt andet denne måde :

- Stadig flere unge mennesker kæmper med angst og psykisk mistrivsel. Vi skal kunne tilbyde dem den bedst mulige hjælp. Når de ikke trives, er det et fælles samfundsansvar. Derfor vil vi fortsætte med at tilbyde gratis psykologhjælp til unge og gøre rådgivningstilbuddet headspace landsdækkende. Det er tilbud, som skal være med til at gribe de unge, før de bliver alvorligt syge.

Men hvis der er et stigende behov for psykologbistand til børn og unge, er det i hvert fald ikke et, de er stødt på i Dragør Kommune.


Under én henvendelse i snit per måned

Således fremgår det af dagsordenen for dagens møde i kommunens Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, at efterspørgslen blandt Dragør Kommunes børn og unge, har været til at overskue :

- Der har i alt været 16 børn/unge, som har henvendt sig og fået gratis psykologiskrådgivning via ordningen siden begyndelsen i midten af 2019 til og med marts 2021. Gennemsnitsalderen for unge som henvendte sig i perioden var 17 år, 2/3 af henvendelserne var fra unge kvinder, og de fleste henvendte sig på opfordring af familie/forældre. Siden ordningen blev gentoptaget i august 2020, har der været 8 henvendelser.

Eller hvad der i gennemsnit svarer til at under én ung per måned, har gjort brug af den gratis psykologbehandling, siden den blev introduceret. Det i en kommune, som har omkring 15.000 indbyggere.