Corona-nedlukning giver største nedtur i dansk økonomi siden finanskrisen

Nedlukningen af Danmark i marts har givet et fald i det danske bnp på 2,1 procent, viser første beregninger.
Et fald i det danske privatforbrug har i første kvartal været med til at give et fald i den danske økonomi. (Arkivfoto)
Et fald i det danske privatforbrug har i første kvartal været med til at give et fald i den danske økonomi. (Arkivfoto)

180Graders Redaktion,

29. maj 2020

Nedlukningen af Danmark i marts som følge af coronaudbruddet har givet en tilbagegang i den danske økonomi.

Indledende beregninger fra Danmarks Statistik viser, at det danske bruttonationalprodukt (bnp) i første kvartal er faldet med 2,1 procent i forhold til fjerde kvartal sidste år.

Faldet i første kvartal er det største på kvartalsbasis siden finanskrisen, hvor der i fjerde kvartal af 2008 var et fald i det danske bnp på 2,4 procent.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

I marts har områder som persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid især været påvirket af nedlukningen.

Det afspejler sig også i en markant nedgang i forbruget, bemærker Danmarks Statistik. Privatforbruget er i første kvartal faldet med 3,3 procent i forhold til fjerde kvartal sidste år.

Omvendt har der ikke været nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, forsyningsvirksomhed og byggeri.

Hos Dansk Industri, der repræsenterer en stor del af det danske erhvervsliv, er der forventning om, at tilbagegangen i første kvartal blot er et forvarsel om et historisk ringe andet kvartal.

Det skyldes ifølge erhvervsorganisationen, at tilbagegangen i første kvartal primært dækker over et fald i den indenlandske aktivitet, mens faldet i den danske eksport først bliver tydeliggjort senere.

- Eksporten rammes typisk med en vis forsinkelse.

- I andet kvartal og for året som helhed ventes den kraftige nedgang i høj grad at kunne henføres til lavere eksport, siger Morten Granzau, cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

Hos Dansk Industri skønner man, at det danske bnp for 2020 som helhed vil falde med omkring syv procent.

Det er mere, end hvad regeringen skønner.

I forbindelse med den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse skønnede regeringen, at det danske bnp vil falde med 5,3 procent i år.

Kilde: /ritzau/