Paranoid skizofreni ikke tilstrækkeligt: Kvinde skal alligevel udvises til Iran

En kvinde fra Iran opfyldte ikke beskæftigelseskravet, da hun fik afslag på permanent opholdstilladelse. Det på trods af, at hun påstod at hun ikke kunne arbejde, fordi hun led af alvorlig psykisk sygdom.
Det var ikke et brud på Handicapkonventionen, at en kvinde med psykiske lidelser fik afslag på permanent ophold i Danmark. Det har Højesteret slået fast tirsdag. (Arkivfoto)
Det var ikke et brud på Handicapkonventionen, at en kvinde med psykiske lidelser fik afslag på permanent ophold i Danmark. Det har Højesteret slået fast tirsdag. (Arkivfoto)

Lars Bjørknæs,

11. maj 2021

En iransk kvinde blev ikke diskrimineret, da hun fik afslag på permanent opholdstilladelse i Danmark, fordi hun ikke levede op til beskæftigelseskravet.

Kvinden, der blandt andet lider er paranoid skizofreni, er handicappet i FN's Handicapkonventions forstand. Men afslaget er ikke et brud på konventionen, slår Højesteret fast tirsdag.

Dermed stadfæster domstolen landsrettens afgørelse, mens byretten mente, at kvindens ansøgning om at få lov til at blive i Danmark permanent skulle tages op igen hos Udlændingenævnet.

Det var den 14. august 2017, at nævnet gav kvinden afslag. Årsagen var, at hun ikke opfyldte kravet om beskæftigelse.

Kvinden har ikke bestridt, at hun ikke levede op til kravene, men mente, at der skulle ses bort fra reglen, fordi hun har et psykisk handicap. Ifølge kvinden forhindrer det hende i at deltage i samfundet på lige fod som andre.

Men den udlægning har Østre Landsret og nu Højesteret afvist.

- Hvis nævnet havde set bort fra beskæftigelseskravet, ville A (kvinden, red.) blive stillet bedre end en ikke handicappet, der befandt sig i en sammenlignelig situation, lyder det i Højesterets dom.

I løbet af sagen har kvinden fremlagt lægeerklæringer, men ifølge Højesteret har de ikke godtgjort, at hun trods sit handicap ikke havde rimelig udsigt til at kunne opfylde kravet om at være i arbejde.

For eksempel kunne der være mulighed for et fleksjob. Hendes evne til at arbejde er heller ikke blevet afklaret gennem et kommunalt ressourceforløb.

Derudover noterer dommerne, at kvinden har gjort en uddannelse som frisør færdig og har været studerende ved Københavns Universitet.

Kvinden har siden 2010 haft midlertidig opholdstilladelse i Danmark, efter at hun blev familiesammenført med sin danske ægtefælle.

Siden har hun arbejdet i kort tid som tolk og læst jura, men måtte opgive begge dele på grund af sin sygdom. Hun har ligeledes taget orlov fra engelskstudiet.

Også forsøget på at starte som selvstændig frisør har hun opgivet, fremgår det af landsrettens afgørelse fra december 2019.

Kilde: /ritzau/