Stærkt venstreorienteret i spidsen for erklærede borgerlige Jyllands-Posten: Jeg er objektiv

Ifølge den nyudnævnte chefredaktør for Jyllands-Posten har det ingen betydning, hvilket politisk holdning hun selv måtte have.

Lars Bjørknæs,

17. marts 2021

Hvis det var de danske journalister der skulle sammensætte Folketinget, ville 80 procent af medlemmerne være venstreorienterede. Vel og mærke for en stor dels vedkommende særdeles venstreorienterede, da favoritpartierne i meget høj grad er Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

Det var resultatet af den undersøgelse, som blev udarbejdet tilbage i 2012 i forbindelse med de såkaldte Nordiske Mediedage. Siden har det været særdeles begrænset med lignende undersøgelser, dog med undtagelse af en enkelt blandt journaliststuderende, der viste samme tendenser. Men den generelle opfattelse er dog, at der ikke har været en ændring i journalisternes politiske holdninger siden 2012 – og hvis der endelig er sket ændringer, er det i hvert fald ikke i retning af det højreorienterede.

Blandt undtagelserne til den venstreorienterede dagsorden indenfor medie-Danmark har været Jyllands-Posten, som siden sin stiftelse har bekendt sig til først konservatisme og aktuelt liberalkonservatisme.


Ønsker ikke at oplyse om sine aktuelle politiske holdninger

Men på ledelsesgangen er der den seneste tid sket ting og sager i den forbindelse, efter at avisen med hovedsæde i Aarhus, har udpeget Marchen Neel Gjertsen som chefredaktør – og dermed i journalistisk forstand reelt næstkommanderende. For den 35-årige journalist har nemlig en fortid, som langt fra synes i overensstemmelse med arbejdsgiverens politiske ståsted.

Tidligere har hun nemlig været opstillet for Enhedslisten i Odense, hvilket skete ved byrådsvalget tilbage i 2005. Overfor 180grader.dk oplyser Marchen Neel Gjertsen, at hun anser sin journalistik for objektiv og uden betydning for hendes eget politiske ståsted :

- På Jyllands-Posten gør vi en dyd ud af, at vores journalistik er tilstræbt objektiv, baseret på fakta og kilder. Den dyd har jeg også selv praktiseret på Christiansborg, hvor det er mere vigtigt end noget andet sted at kunne lægge sine egne politiske præferencer til side i sit arbejde.

Samtidig oplyser Marchen Neel Gjertsen, at hun ikke længere er medlem af et politisk parti :

- Lige siden jeg blev journalist, har jeg holdt mine private meninger fuldstændig adskilt fra mit professionelle virke og heller ikke været medlem af noget - bortset fra folkekirken.

Marchen Neel Gjertsen har dog ikke ønsket at oplyse overfor 180grader.dk, om hun stadig sympatiserer med Enhedslisten. Et parti der i høj grad bekender sig til maxismen, ligesom en del af partiets medlemmer kæmper for en kommunistisk revolution i Danmark.