Kommune vil adfærdsregulere borgere: Kræver at der ikke må spilles høj musik – på privat område

Ifølge Aarhus Kommune er det helt naturligt, at den på trods af ikke at have nogen lovhjemmel, fortæller indbyggere og brugere af ellers private veje, hvordan de skal gebærde sig.

Lars Bjørknæs,

26. april 2021

Er det en kommunal opgave at vurdere, hvornår indbyggerne skal holde op med at spille musik om aftenen?

Det mener de tilsyneladende i Aarhus, hvor kommunen den seneste tid har opsat en lang række skilte på private veje. Det drejer sig blandt andet om strandområder som Jacob Adelsborg Allé og Adelvej, ligesom skiltene også er opsat omkring det populære Belevue. Dermed er opsætningen sket på vejområder, som ellers er private.

Skiltene indeholder teksten : ”Dejligt, at du nyder området. Husk at holde god afstand og undgå høj musik og larm særligt efter klokken 22”. Hvilket har fået en række beboere op i det røde felt, fordi de mener, at kommunen blander sig i, hvordan de skal gebærde sig på privat område.

Samtidig har det også blandt beboerne medført løftede øjenbryn, at Aarhus Kommune synes at bruge coronapandemien som løftestang i forhold til et afstandskrav for udendørs aktiviteter, der ikke synes at gælde i resten af samfundet.

På trods af skiltenes ordlyd, lyder det dog fra kommunikationsafdelingen hos Aarhus Kommunes magistrat for Teknik & Miljø, at der ikke er tale om andet end en venligt løftet pegefinger til områdets indbyggere om eksempelvis ikke at spille høj musik efter klokken 22.

I en email til 180grader.dk skriver kommunikationsfolkene, at det svarer til skilte opsat om ikke at smide affald i naturen.

Det på trods af, at mens der er klar lovgivning til at tildele bøder ved at smide affald i naturen, gælder der ikke klare konsekvenser, hvis eksempelvis en husejer vælger at spille høj musik efter klokken 22.