Venstrefløjens massepsykose over minkavlernes erstatning er uden for nummer

En aftale om erstatning til de tidligere minkavlere efter den ulovlige aflivningsordre er nu endelig på plads. Venstrefløjen er gået i massepsykose over en grundlovspligtig erstatning og kommer med sammenligninger uden rod i virkeligheden.

August Stengaard,

26. januar 2021

I går aftes indgik et bredt flertal af Folketingets partier endelig en aftale om at yde erstatning til de tidligere minkavlere, der tilbage i november 2020 måtte aflive alle deres mink. En aflivning der var ulovlig. 

De tidligere minkavlere får nu deres retmæssige erstatning. Den kommer efter, at deres erhverv uden lovhjemmel og under stort pres fra myndighederne blev beordret lukket på et pressemøde den 4. november 2020. Forløbet med den ulovlige aflivningsordre er i sig selv skandaløs. Ikke nok med, at selve aflivningen var ulovlig, så blev politiet, militæret og hjemmeværnet også indsat til at udføre det de selv kaldte for ”en mission”. Militæret blev altså sat ind for at udføre en ulovlig ordre. 

Ingen politiker skal slippe let ved at begå et brud på grundloven. Det har en konsekvens, når grundloven ikke overholdes – for de enkelte minkavlere og deres familier, nu vises konsekvensen for statskassen sig så endelig også. Det er prisen for magtfuldkomne politikere, der uden blinken kan sætte et givent hensyn over hensynet til at overholde grundloven. 

Selv taget sagens skandaløse elementer ud af betragtning, så gælder der et både retmæssigt og moralsk ansvar for at give minkavlerne en retfærdig og ordentlig kompensation for en af den nyere danmarkshistories største politiske skandaler. Ingen tidligere minkavlere skal sættes på gaden med gæld og ingen fremtidig indtjening i udsigt. 

Minkavlerne har fået deres private ejendom taget fra sig, og skal derfor ifølge grundloven betales en erstatning herfor. Der er ingen vej udenom en erstatning til de tidligere minkavlere. Men det er ikke kun den eneste erstatning der gives. 

Politikerne har nemlig også ansvaret for at tvangslukke et helt erhverv inklusive følgeerhverv – et livsværk er revet ud af manges hænder. Derfor er det moralsk retfærdigt, at der også gives en erstatning for de næste 10 års manglende indtjening og, at ingen minkavlere kommer ud på den anden side med gæld fra at have været minkavlere, da gælden ikke kan betales af gennem minkavl. 

Med aftalen står kun meget få minkavlere til at have gæld tilbage, en gennemsnitlig minkavler får 3-4 millioner kroner udbetalt efter gælden er blevet betalt for. Det må betegnes som retfærdigt og ordentligt. 

Venstrefløjen viser sit sande ansigt ved at stå ved deres foragt for den private ejendomsret. Den danske venstrefløj er i gået i kollektivt koma over erstatningen til de tidligere minkavlere. Hvad med sygeplejerskerne under Coronakrisen, hvad med regningen for klimakrisen? – Lyder blot nogle af skudsmålene fra Twitter-Danmark.

Erstatningen til minkavlerne er et engangsbeløb – som de ifølge grundloven har krav på, og ét grundlovsbrud burde være nok i denne sag. Sygeplejersker, restauratører og folk i oplevelsesindustrien, der alle har været hårdt pressede under Coronakrisen har alle det til fælles, at de fortsat efter krisen kan beholde deres arbejde. Det kan de tidligere minkavlere ikke. 

Ligesom når staten normalvis giver erstatning til dem får deres ejendom eksproprieret skal der selvfølgelig også falde erstatning til minkavlerne. Al diskussion om dette nærmer sig et behov for, at ejendomsretten kun gælder for dem venstrefløjen lige bryder sig om. Sådan kan et retssamfund bygget på universelle rettigheder og pligter ikke være bygget op. Der må gælde enslydende regler for alle  - også dem vi ikke bryder os om. Sådan kendetegnes et sandt frit samfund.