Vejen til et autokratisk styre

Mette Frederiksens afmontering af grundloven, folkestyret og reel parlamentarisk kontrol er det bedste argument for folkestyret og parlamentarismen siden den enevældige J.B.S. Estrups antidemokratiske provisoriske styre. Vejen til et autokratisk styre er blotlagt. Minkene – og et helt erhverv til følge – har måttet lade livet som de første. Danskerne kan ikke vide sig sikre på, hvem der bliver næste offer i regeringens magtkoncentration.
Statsminister Mette Frederiksen med følge af politi-folk
Statsminister Mette Frederiksen med følge af politi-folk

August Stengaard,

23. november 2020

Magtkoncentrationen er blevet præsenteret i yderste potens med regeringens grundlovsbrud. Den private ejendomsret er blevet brudt. Regeringen har ikke haft lov til at begrunde aflivningen af raske mink uden for den arbitrære 7,8 kilometers grænse fra en minkfarm med coronasmitte. Den såkaldte tempobonus der er blevet stillet minkfarmerne i udsigt med hurtig aflivning af hele deres minkbestand er også ulovlig. Ministeransvarsloven er blevet brudt. Embedsværket har også vist besked om den manglende lovhjemmel. Ingen har gjort noget – alle har brudt loven. Denne sag er et frontalangreb på Danmarks folkestyre og fremkaldervæske for regeringens magtkoncentration. 


Når magten centraliseres og underlægges uanet politisk styring korrumperer den. Der kommer sjusk. Fejl. Misforståelser. Dårlig kommunikation. Men værst af alt opstår der brud på Danmarks ypperste lov – Grundloven. Dén lov der står som folkets, mindretallets og den enkelte danskers værn mod politikere de ikke deler livssyn med. Mette Frederiksens grundlovsbrud er fuldkommen uacceptabel, men mest af alt frygtindgydende, fordi det blotlægger statsministerens grænseløshed, hvad angår anvendelsen af hendes politiske magt.


Værnet mod at enkelte erhverv, områder, særlige befolkningsgrupper eller endda enkelte mennesker er med grundlovsbruddet gevaldigt svækket. Hvis Mette Frederiksen legitimerer et grundlovsbrud i folkesundhedens hellige navn hvad bliver det næste så ikke? Den nationale sikkerhed? Den danske arbejdsmarkedsmodels integritet? Fremtiden for velfærdssamfundet? Mette Frederiksen har ommøbleret det danske folkestyres tektoniske plader – selve fundamentet er fragmenteret og rystet. Et grundlovsbrud er bagatelliseret som et offer på folkesundhedens alter. 


I et levende demokrati stilles regeringen til ansvar for dens handlinger. Folket kan stille kritiske spørgsmål. Betvivle politikernes beslutningsgrundlag og principper. Oppositionen er en hidsig, men også ansvarlig konstruktiv modspiller, der er med til at legitimere de største politiske beslutninger. Det er den danske parlamentariske tradition. Folkestyret har nydt godt af brede forlig om finanslove, kommunale reformer, velfærds- og forsvarsforlig. Ingen regering har haft så meget magt, at magten er fordærvet i regeringens indre muskel. Dét har været godt for de mange danskere der ikke har støttet den til en hver tid siddende regering. Mindretallet og folket er blevet beskyttet. Den beskyttelse er væk nu.  


Derfor skal den absurde magtfuldkomne regering stoppes og stilles til ansvar for deres grundlovsbrud. I fremtidens historiebøger vil minkskandalens grundlovsbrud stå som et kardinalpunkt for afmonteringen af folkestyret, ignoreringen af retsstatsprincipper og tilsidesættelsen af forfatningens ukrænkelige frihedsrettigheder. Mette Frederiksen har brolagt vejen til et autokratisk styre – og det må stoppes. 


AS