USA skal tilbage i front af verden

August Stengaard,

20. januar 2021

I dag indsættes Joe Biden som USA’s næste præsident. Det sker efter en tumultarisk overgangsperiode mellem Trump og Bidens præsidentskaber. Trump har vedholdende holdt fast i sine falske påstande om valgsvindel. Med Joe Biden som amerikansk præsident bliver den normale liberale verdensorden genetableret. Selvom den amerikanske præsidents magt og betydning i praksis for oftest overdrives. Men betydningen af, at verdens ledende liberale demokrati går forrest i kampen for frihedsrettigheder, mindretalsbeskyttelse og demokrati ude i verden kan ikke overdrives. Det at løfte demokratiets fakkel rundt i verden, hvor friheden og demokratiet ikke har lyst op endnu eller flammen står svækket af autokratiske kræfter, er med til at give millioner af mennesker frihed og velstand. Joe Biden som præsident vil kunne hævde demokratiets ånd ude i verden. USA må placere sig i front af verden for friheden og demokratiet. 

Det er mit inderlige håb for Bidens præsidentskab, at han vil genskabe USA’s lederskab i verden og utrættelige kamp for friheden. Uanset om det er et kinesisk rædselsregime, der forfølger et muslimsk mindretal og sniger sin indflydelse i verden ind ad bagdøren, eller Ruslands Putin hvor magten fortsat koncentreres må USA sætte stolen for døren og sige nok er nok. Intet menneske må leve i ufrihed og det skal USA gå forrest i kampen for. 

Jeg fæstner min lid til Bidens præsidentskab i håbet om et mere fremtrædende og aktivistisk USA, når friheden knægtes og den stærke autokratiske mand vinder frem. Vi må ikke acceptere autokratiske kræfter verden rundt. 

Den liberale verdensorden består med Joe Bidens præsidentskab. Regelbundetheden og kampen for de ukrænkelige frihedsrettigheder må stå forrest.