Uroligheder i USA: Det liberale demokrati skal genoplives

Det liberale demokratis højborg, USA, viste i går en totalnedsmeltning af demokratisk samtale og troen på de demokratiske institutioner.

August Stengaard,

07. januar 2021

I går aftes dansk tid rullede utrolige og skræmmende billeder over skærmen fra USA. Flere hundrede Trump-støtter stormede den amerikanske kongresbygning midt i afstemningen, der skulle bekræfte valgresultatet af Joe Biden som USA’s næste præsident. Billederne viste kulminationen på Donald Trumps løgne om valgsvindel og illiberale tendenser i sin præsidenttid. Det amerikanske demokrati og forfatningssikrede frihedsrettigheder er nået et historisk lavpunkt. 

Det vidner om én altoverskyggende vigtig pointe. Friheden, demokratiet og retsstaten kan ikke tages for givet. Det skal kultiveres. Holdes ved lige. Den demokratiske levevis og samtale skal bygge på sandhed, objektivitet, respekt for loven og andre meddemokrater. Vi skal give det videre i generationer og lade det udvikle og forædle i os selv. 

Skulle vi møde despotiske og autokratiske tendenser i den politiske debat tages kampen med ordets kraft – og ikke sværdets. Giver man disse tendenser frit løb – selv i det skjulte og uden at opdage det – så forlader man demokratiets idealer, og lader sig overvælde af ”den stærke mand” og den stærkes ret. Sådan indrettes et frit og retfærdigt samfund ikke. 

Derfor, når Trump-støtter stormer kongressen, frihedsrettigheder indskrænkes i Ungarn og demokratiforkæmpere masseanholdes i Hong Kong, må enhver liberal demokrat sige fra. Og tage stilling for et samfund bygget på lov, retfærdighed, fredelig samtale og retten til at være uenige med demokratiske midler. 

De skræmmende tendenser der lod sig kulminere i den amerikanske kongresbygning i går findes også i Danmark. Et hvert skridt i modsat retning af demokratiet og friheden er et skridt, der må modkæmpes med demokratiets midler – retsstaten. Der må siges fra overfor ulovlig adskillelse af asylpar og ulovlig aflivning af mink. Hvis vi vender den anden demokratiske kind til og stiltiende accepterer lovbrud bliver det normaliseret og legitimeret hos de magtarrogante, der ikke skyr nogen midler for at fremme egen politisk magt. 

Gårsdagens billeder af verdens stolteste demokratis nedsmeltning kalder på en genoplivning af det liberale demokratis forsvar. Det vidner om de skadelige effekter løgnen, populismens vælgertække, den despotiske personkult, overtrædelsen af frihedsrettighederne og politikeres manglende respekt for lovens overholdelse har.