Samtykkebaseret voldtægtslovgivning styrker den personlige frihed

I dag den 17. december har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Samtykkebaseret voldtægtslovgivning styrker den personlige frihed, fordi sex uden samtykke er voldtægt.

August Stengaard,

17. december 2020

En voldtægt – sex uden gensidig samtykke – er noget af det mest vederstyggelige et menneske kan udsættes for. Der er tale om et brud på den inderste intimitet to mennesker kan have. Et væmmeligt brud på den personlige frihed. En voldtægt krænker et menneskes inderste privatliv og den uomtvistelige ret til selv at bestemme over sin krop. Den nye lov bryder med den hidtidige opfattelse af, at offeret fysisk skal modsætte sig, før der er tale om voldtægt - det har været med til at mistænkeliggøre ofrene indtil nu.

For enhver med liberalt sind er det magtpåliggende at modarbejde stigmatiseringen af voldtægtsofre og styrke det frie valg. Fordi for mange voldtægtsofre anmelder det ikke. Det kriminalpræventive råd estimerer, at 11.400 kvinder årligt er blevet udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg mellem 2017 og 2019. I 2019 modtog politiet 1.662 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2019 faldt der 314 domme for voldtægt. Et mørketal der er for højt. Den nye samtykkebaseret voldtægtslovgivning kan hjælpe med at mindske stigmatiseringen, fordi offeret nu ikke behøver direkte fysisk at modsætte sig før end det er en voldtægt.

En voldtægt sker oftest ikke i en mørk skummel gyde af en ukendt gerningsmand. Det anslås, at 2 ud af 3 voldtægter sker i private hjem. For 51 % af voldtægtsofrene gælder, at gerningspersonen er deres partner, tidligere partner eller en ven – i følge offerundersøgelsen 2005-2019. Den nye samtykkelovgivning sikrer større retssikkerhed og en bredere accept af at sige fra til sex – også i et fast parforhold. 

Op i mod 70 % af dem der udsættes for voldtægt oplever at gå i ”frys”. Der kommer ingen reaktion. Ingen skrig, kradseri, sparken eller slåen. De stilles i en langt stærkere position. Da sex ikke er sex uden et ja eller et andet klart samtykke. Der er ikke brug for at gøre fysisk modstand for at vise man ikke ønsker sex. Det styrker ofrenes retssikkerhed. 

Sex uden samtykke er ikke sex, det er voldtægt. Samtykkebaseret voldtægtslovgivning styrker den personlige frihed og selvbestemmelse over egen krop for danskerne.