Så blev det Ingers tur

Inger Støjberg stilles for rigsretten for hendes ulovlige instruks om, at adskille alle asylpar med en mindreårig ægtefælle.

August Stengaard,

14. januar 2021

Inger Støjberg må i dag sande at blive stillet for en rigsret for hendes ulovlige instruks om at adskille alle asylpar. Det sker efter, at både Konservative, Venstre og Socialdemokratiet har meddelt, at de alle stemmer for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Dermed tog de 3 magtpartier ansvaret for, at også politikerne skal stilles til ansvar, når de gør noget ulovligt. 

Sagen rullede ud i februar 2016, da det kom frem, at flere par der søgte asyl i Danmark, var bestående af en mindreårig ægtefælle – de såkaldte barnebrude. Den daværende Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, reagerede prompte med at bede samtlige asylpar adskilt – uden undtagelse. Det er ulovligt.  Den ulovlige instruks bryder dansk lov og vores internationale konventioner, som tilsiger, at parterne har krav på at blive hørt og der skal ske en individuel vurdering i hver sag. Forpligtelsen overfor loven og konventionerne blev tilsidesat af Inger Støjberg. 

En hjørnesten i det liberale demokrati er retsstaten. Retsstaten som stiller alle lige for loven. Sikrer alle lige behandling i retssystemet. I en retsstat skal loven overholdes. Derfor har der ikke været nogen vej udenom en rigsretssag for Venstres Inger Støjberg. 

Gennem hele forløbet viste Støjberg foragt for dem der vægtede lovens overholdelse, og anklagede dem nærmest per automatik for at tilskynde barnebrude i Danmark. Embedsværket blev presset til at godkende pressemeddelelsen, der indeholdt den ulovlige instruks om adskillelse af alle asylparrene. Instruksen blev tolket af embedsmænd i Udlændingestyrelsen til at være Støjbergs ordre, og således fjernede man ulovligt unge asylpar fra hinanden. Ingers foragt for, at loven skulle overholdes fældede hende i sidste ende. I kampen mellem politiske ulovligheder og retsstaten, så vinder retsstaten i sidste ende. 

Instrukskommissionens fremlæggelse af Inger Støjbergs ansvar i sagen er ganske klar. Inger tilsidesatte loven, og viste på intet tidspunkt tegn på, at der skulle administreres lovligt. Hendes politiske intentioner har været krystalklare. Samtidig vurderer Folketingets uvildige advokater, at der med tilstrækkelighed sandsynlighed kan fældes dom mod Inger Støjberg i en rigsretssag. Dermed er sagen klar. Den juridiske vurdering af Støjbergs ansvar som minister er klar. Grundlaget for en rigsretssag er til stede. 

Gift i et demokrati er folkevalgte politikere, der affejer det liberale demokrati som værende blot en styreform, der skal videreføres af bureaukrater for at sikre lovens overholdelse. Demokratiet er en styreform, der som en levende organisme kræver konstant opmærksomhed, næring og iltning. Hvis ikke vores folkevalgte politikere standhaftigt værner om demokratiet, og de mange rettigheder der her følger med – såsom mindretalsbeskyttelse og de ukrænkelige personlige frihedsrettigheder -, så glider demokratiet tilbage til en tid, hvor det gode trygge liv var reserveret til en lille privilegeret gruppe. Der må vi aldrig ende. 

At det borgerlige Danmark er splittet i spørgsmålet om rigsretssag mod Inger Støjberg fortæller alt om den forlorne og påtagede borgerlighed flere partier til højre for midten påklæder sig. Et borgerligt ideal er værnet om retsstaten – det bør ikke være en kampplads. Retsstaten gælder jo for såvel Inger som den gør for Mette.