Professor: Ændret voldtægtslov vil føre til flere domme

Det handler stadig om ord mod ord, men flere bliver dømt, hvis ny voldtægtslov vedtages, vurderer professor.
Justitsminister Nick Hækkerup har meldt ud, at den socialdemokratiske regering vil ændre voldtægtsloven. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Justitsminister Nick Hækkerup har meldt ud, at den socialdemokratiske regering vil ændre voldtægtsloven. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Claes Kirkeby Theilgaard,

20/02/2020

Regeringen vil med en ny lov ændre i straffeloven, når det kommer til definitionen af voldtægt. Fremover bør der stå i lovteksten, at det er voldtægt, hvis man har sex med en person, der ikke deltager frivilligt.

Det anbefaler Straffelovrådet, der rådgiver regeringen om strafferet. Lovforslaget er sendt i høring, og justitsministeren håber på en ny lov til sommer.

Ændringerne vil få betydning for, hvor mange der bliver dømt for voldtægt. Det vurderer Eva Smith, der er professor emerita i strafferet ved Københavns Universitet.

- Der kan næsten slet ikke undgå at komme flere voldtægtssager, der bliver ført til dom, hvis voldtægtsbegrebet udvides. Der vil komme flere domfældelser, hvis der ikke sker en holdningsændring i samfundet.

- Andet kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, siger hun.

Den foreslåede ændring af voldtægtsparagraffen forsøger at tage højde for de tilfælde, hvor den forurettede ikke har været udsat for eksempelvis vold eller tvang.

Målet er ifølge Eva Smith at fange de situationer, hvor kvinden ikke har lyst til samleje i situationen.

- Man siger: "Her har vi to mennesker, som formentlig har en helt almindelig seksuel lyst. Spørgsmål er så, om de havde lyst til hinanden lige den dag, hvor det her foregik".

- Hvis de ikke havde det, er det voldtægt. Alt, der ikke er frivilligt, er voldtægt. Det er en ny definition af, hvad voldtægt er, siger hun.

Hun mener ikke, at der vil opstå nye dilemmaer for domstolene, såfremt ændringen bliver vedtaget.

- Nej, men nogle af de gamle dilemmaer bliver ikke løst. Det er, når der er forskellige opfattelser af, hvad der er sket. Det er ord mod ord, siger Eva Smith.

I mange sager om voldtægt har den anklagede og den forurettede forskellige udlægninger af, hvad der er foregået.

Mens den ene er af den opfattelse, at den anden havde lyst og måske endda selv havde gjort tilnærmelser, mener den anden bestemt ikke, at det var tilfældet.

Frivillighed er præciseret i forslaget ved, at valget om at deltage skal være kommet til udtryk gennem ord eller handling eller fremgå af den konkrete situation og sammenhæng.

Kilde: /ritzau/