Principielle retssager regner ned over Mette Frederiksen og regeringstoppen – med minimal opmærksomhed

Både Mette Frederiksen og Nick Hækkerup er blevet stævnet i sager, som på forunderlig vis er gået under radaren i den brede offentlighed.
Folketingets pressefotos af Mette Frederiksen og Nick Hækkerup
Folketingets pressefotos af Mette Frederiksen og Nick Hækkerup

Lars Bjørknæs,

06/05/2021

Her klokken 12.30 er det efter planen slut med sidste retsmøde i Østre Landsret i en sag, som er anlagt mod Nick Hækkerup. Det i socialdemokratens egenskab af, at det er ham der er justitsminister – og igennem en årrække ifølge stævningen udtaget af Foreningen imod Ulovlig Logning, har set igennem fingre med, at myndigheder uretmæssigt har indsamlet og efterfølgende gjort brug af teledata.

Sagen er på mange måder markant, fordi den omhandler hvorvidt politi og anklagemyndighed har gjort brug af teleoplysninger på en måde, så uskyldige ikke kun er blevet sigtet og tiltalt, men også varetægtsfængslet. Hvilket skal ses i forlængelse af den såkaldte Telenor-sag fra sidste år, hvor Rigspolitiet måtte erkende, at det havde gjort brug af oplysninger fra teleselskabet i strid med reglerne.

En af sag af denne type skulle man måske umiddelbart tro, ville medfører stor opmærksomhed. Men det har langt fra været tilfældet på trods af, at Foreningen imod Ulovlig Logning således kan siges at have rejst et spørgsmål, der er af afgørende betydning for reelt alle i Danmark, som er indehavere af en smartphone.


Systemkritiske sager – finansieret via frivillige bidrag

Det samme kan siges om den retssag, som er blevet anlagt mod Mette Frederiksen for overtrædelsen af Grundloven. Ikke i forhold til minksagen, men der i mod om hun sammen med resten af regeringen, har anvendt restriktioner over for danskerne, som coronaen på ingen måde har kunnet retfærdiggøre.

Denne sag er anlagt af Organisationen for Oplysning om Corona Virus COVID-19, der ligesom Foreningen imod Ulovlig Logning har indsamlet de tilstrækkelige midler selv – hvilket i forhold til sagen mod Nick Hækkerup drejer sig om lige over 1 million kroner. Eller sagt på en anden måde, så har begge organisationer selv fundet finansieringen til bekostelige sager, hvilket har gjort det muligt for dem at stille sig op mod statsmagten.

Om foreningerne får held med deres søgsmål, véd vi i første omgang i forhold til sagen anlagt mod Nick Hækkerup i løbet af juni måned. Sagen mod Mette Frederiksen er også på vej igennem retssystemet, hvilket langt fra har været ønsket fra statsministeren og hendes hold af advokater.

Således har de uden held, forsøgt at få sagen afvist.