På trods af dommedagsprofetierne : Den grønlandske is smelter meget langsommere end forventet

De seneste 7 år ar der sket en opbremsning af is-afsmeltningen fra Grønland. Den er der stadig, men er blevet mindre og i 2017 steg ismassen faktisk.
Screendump fra Klimaschau
Screendump fra Klimaschau

Lars Bjørknæs,

18/03/2021

Der er gode nyheder fra Grønland.

Selv om den samlede ismasse på verdens største ø stadig bliver mindre, er der de senere år sket en opbremsning i afsmeltningen. De seneste 7 år er forskellen mellem den nye sne, der falder hvert år på Grønland og de ismasser, der skalles af fra indlandsisen og sejler ud i havet, blevet stadig mindre.

Det fremgår af netop offentliggjorte tal fra Polar Portal, som overvåger is- og klimaudviklingen i Arktis.

Grafikken du kan se ovenfor, viser den aftagende afsmeltning af Grønlands indlandsis, er udarbejdet af den tyske geolog, Sebastian Lüning. Han arbejder til dagligt for det europæiske institut for klima og energi, EIKE (Europäische Institut für Klima und Energie), der hver uge udsender programmet "Klimaschau".


Klar tendens : Det går langt langsommere end tidligere

Tallene fra Polar Portal viser, at der i de seneste 35 år faldt mere sne i Grønland, end der nåede at smelte efter den forudgående vinter. I de seneste 7 år har forskerne kunnet notere en klart stigende tendens til øgede snemasser. Men samtidig med at sneen falder på indlandsisen, så sker der er afskalling af de store ismasser ude ved kysterne, og det er denne aktivitet som afgør om den grønlandske ismasse vokser eller formindskes.

Ifølge Polar Portal har afskallingen har været forholdsvis stabil de seneste 15 år, på trods af at snefaldende har varieret. Faktisk så meget, at der i 2017 skete en forøgelse af ismassen på Grønland. Og analyserer man ser udviklingen over en 10-årig periode, så ser man en klar tendens.

Nemlig at den samlede ismasse på Grønland formindskes i en langsommere tempo end tidligere. En klar tendens, som begyndte for 7 år siden.