Forskere maner til ro: Klimadommedag er aflyst

Klimaforandringer er ikke eksistentielt truende for livet på Jorden, og de værste dommedagsscenarier er urealistiske. Det mener to førende klimaforskere, der nu maner til ro.
En klimademonstrant holder et alarmistisk skilt med en opfordring til verdens politikere om at "vågne op". (Foto: Markus Spiske/Unsplash)
En klimademonstrant holder et alarmistisk skilt med en opfordring til verdens politikere om at "vågne op". (Foto: Markus Spiske/Unsplash)

Claes Kirkeby Theilgaard,

03/02/2020

Mange mener, at klimaforandringerne vil føre til dommedagsscenarier med tørke og brændende hede, smeltende nord- og sydpoler og massive vandstandsstigninger. Men den opfattelse gør de to førende klimaforskere Zeke Hausfather og Glen Peters nu op med, skriver Berlingske.

Den almindelige dommedagsprofeti baserer sig nemlig på worst case scenario, og dette er urealistisk, mener de to forskere.

Klimaforskere arbejder med en såkaldt RCP-skala (Representative Concentration Pathways), som beskriver forskellige scenarier som følge af klimaforandringerne. På denne skala er RCP8.5 det allerværst tænkelige scenarie med en temperaturstigning på fem grader.

Spørger man Zeke Hausfather og Glen Peters samt flere af deres kolleger, kan vi dog stort set aflyse RCP8.5-scenariet som et muligt udfald.

De to forskere kritiserer scenariet i en artikel i det anerkendte Nature-tidsskrift.

Her skriver de, at scenariet baserer sig på en forudsætning om noget, der ligner en femdobling af det aktuelle kulforbrug i verden. Den forudsætning er helt hen i vejret, skriver Hausfather og Peters.

Faktisk er den mængde stttørre end visse estimater over de samlede tilgængelige kulreserver i verden, skriver de. Endvidere påpeger de, at kulforbruget toppede i 2013.

Hausfather og Peters mener, at en temperaturstigning på tre grader er mere sandsynligt, og de retter samtidig en hård kritik mod både medier, politikere og klimaforskere for at opretholde idéen om, at worst case scenario er et sandsynligt udfald.