Bestyrelsesmedlemmer bevilgede penge til retssag om Radio Louds sendetilladelse: Fik regning på 340.000 kroner – som de hæftede for solidarisk

Det udviklede sig til en bekostelig affærer for bestyrelsesmedlemmerne i Borgerretsfonden, at de bevilgede pengene, der gjorde det muligt for PeopleGroup Five A/S at sagsøge Radio- og TV-Nævnet.

Lars Bjørknæs,

17. marts 2021

Det skabte store rystelser i den danske medieverden, da Radio Loud efteråret 2019 vandt udbuddet om at drive en DAB-kanal. Det da det først og fremmest var storfavoritten Radio 24syv, som ungdomsradioen med udgangspunkt omkring fynske Radio Diablo, satte til vægs. Med sendetilladelsen fulgte samtidig omkring 60 millioner kroner årligt, hvilket kommer til udbetaling uanset om Radio Loud fastholder sit nuværende lyttertal, der løbende har været så lavt, at det slet ikke har kunnet måles.

Kampen for at Radio 24syv kunne få omgjort beslutningen om tildelingen af sendetilladelsen til Radio Loud, blev ikke kun ført i medierne og på Christiansborg, men også ved domstolene. Det skete da PeopleGroup Five A/S, som stod bag Radio 24syv, anlagde en retssag mod Radio- og TV-Nævnet. Det fordi det var nævnet, der havde tildelt sendetilladelsen til de fynske radiofolk.

Sagsanlægget var muligt, fordi Borgerretsfonden bevilgede de nødvendige kontante midler. En almennyttig fond, hvis formål er at yde bistand til personer eller grupper af personer, der har været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.


Personlige økonomiske konsekvenser for bestyrelsesmedlemmer

Netop det at fonden er almennyttig med fokus på bistand til personer og grupper var en stærkt medvirkende årsag til, at Civilstyrelsen sidste forår vurderede, at Borgerretsfondens finansiering af retssagen anlagt af PeopleGroup Five A/S mod Radio- og TV-Nævnet var i strid med vedtægterne. Civilstyrelsen traf sin afgørelse på et tidspunkt, hvor fonden allerede havde overført 948.100 kroner til PeopleGroup Five A/S.

Afgørelsen medførte at selskabet bag Radio 24syv ikke længere kunne føre sagen mod Radio- og TV-Nævnet, hvorefter den blev hævet – og Radio Louds sendetilladelse stod ved magt. Men derved var det juridiske opgør ikke overstået, da Borgerretsfondens bestyrelsesmedlemmer Hanne Marie Motzfeldt, Anni Henriette Haraszuk og Christen Sørensen efterfølgende af Civilstyrelsen blev pålagt at betale 340.000 kroner i erstatning til Borgerretsfonden.

Forhold der fremgår af en aktindsigt, 180grader.dk har opnået hos Civilstyrelsen.


Motzfeldt: Pengene er indbetalt

I sin afgørelse skriver Civilstyrelsen, der hører under Justitsministeriet og blandt andet har til opgave at føre tilsyn med Danmarks forskellige fonde, at det burde have stået klart for bestyrelsesmedlemmerne, at de ikke kunne have ydet støtten til PeopleGroup Five A/S. Da bestyrelsen anført af juraprofessoren Hanne Marie Motzfeldt både sammen havde truffet beslutningerne og havde haft de fornødne forudsætninger til at forstå Borgerretsfondens vedtægter, fastslog Civilstyrelsen et erstatningsansvar overfor fonden.

Styrelsen valgte dog ikke at kræve, at Hanne Marie Motzfeldt, Anni Henriette Haraszuk og Christen Sørensen skulle erstatte alle 948.100 kroner, som fonden under deres ledelse havde bevilget. Tilsyneladende skønsmæssigt nåede Civilstyrelsen i stedet frem til erstatningen på 340.000 kroner, som bestyrelsesmedlemmerne hæftede for solidarisk.

Overfor 180grader.dk oplyser Hanne Marie Motzfeldt, at de tre bestyrelsesmedlemmer har indbetalt pengene til Borgerretsfonden. Men at kun Anni Henriette Haraszuk og Christen Sørensen forsøger at få de 340.000 kroner tilbagebetalt, hvilket sker via domstolene. Overfor 180grader.dk oplyser Hanne Marie Motzfeldt, at hun af etiske årsager ikke deltager i søgsmålet.