Er for få indvandrere i beskæftigelse?

180Grader Debat,

27. januar 2021

Indlægget er skrevet af Mads Amstrup Spaabæk, medlem af VU's arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

Overførselsindkomst, arbejdsløshed og manglende integration. Det er nogle af de ord man som dansker, forbinder med indvandrere. 

Men er disse fordomme, som vi har omkring specielt de ikke-vestlige indvandrere, rigtige og hvis de er, hvad kan vi så gøre for at ændre forholdene?

8,9% af den danske befolkning er indvandrere. 362.000 af dem er fra den ikke vestlige verden, deraf er 167.000 ikke i arbejde, hvilket giver en beskæftigelsesgrad på 56%. Modsat beskæftigelsesgraden blandt danskerne som er helt oppe på 76%. 

Hvad er problemet så i, at beskæftigelsen er så lav?

Problemet er, at vi har 144.000 som står uden for arbejdsmarkedet. Det vil altså sige, at det er mennesker som ikke kan gå direkte ud og få et arbejde, men at de har komplikationer, der gør, at de ikke kan varetage et job med det samme. Derfor betaler vi altså offentlige ydelser til 167.000 personer (heraf 23.000 på understøttelse), som har mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet på den ene eller anden måde. 

Hvis beskæftigelsen blandt danskere, var lige så lav som den er blandt de ikke vestlige indvandrere, så ville vi mangle 200 mia. til almindelig dansk kernevelfærd ifølge Finansministeriet.

Hvad kan man så gøre for at ændre dette og forsøge at få langt flere i arbejde? 

Fra det liberale synspunkt vil vi gerne regulere integrationsydelsen, og de tillæg, der ligger i den. For en del af de tillæg, som man kan modtage som forsørger gør, at det for nogle familier ikke kan betale sig, at den ene af værgerne i familierne tager et arbejde. Det vil vi gerne lave om på, ved at tilpasse ydelserne og tillæggene, så det bedre kan betale sig at få et arbejde. 

På den måde, vil vi gøre det langt mere attraktivt, for indvandrerne at gå ud og få et job, få udbetalt løn og dermed bidrage til samfundet, i stedet for at få offentlig forsørgelse. 

Dette er et debatindlæg indsendt af to af 180Graders læsere. Det er alene udtryk for skribenternes holdning. Læs mere om, hvordan du selv kan bidrage med debatindlæg til 180Grader her.