Diktaturet er genopstået, men folket er vågnet

Martin Juncher. (Foto: Privatfoto)
Martin Juncher. (Foto: Privatfoto)

180Grader Debat,

15/04/2020

Af Martin Juncher, cand. scient. pol.

Vi står i en af de vigtigste oplysningstider i samfundets historie, måske den vigtigste, ihvertfald den mest altomfattende, men vi har samtidig ind af bagdøren fået den største chance nogensinde for at tage et kvantespring ind i en bedre og mere retfærdig verden. En mulighed vi har kæmpet for i flere generationer – vi kunne starte ved den Franske Revolution i 1789, hvor folket kæmpede for frihed, lighed og broderskab (og søsterskab). 

Foran vores næser udspiller sig en ny global revolution for ægte folkesundhed, den sande frihed, de rigtige menneskerettigheder, faktisk retfærdighed og ærligt lederskab uden rænkespil og halve sandheder. Vi har aldrig fortjent mindre; altså sundhed, frihed og rettigheder, der drejer sig om det bedste for de mange og ikke hverken profitmaksimering eller stemmemaksimering for de få.

Stilheden hvormed denne verdensomspændende revolution spænder af, kan midt i kaos blive noget af det mest meningsfulde i vores generation, måske i vores civilisations historie. Vi - folket - betyder faktisk noget, som vi bl.a. i 1789 begyndte at gøre gældende.

Vi skal i 2020 gøre krav på reel magt som fair modydelse for vores hårde arbejde, som tjener samfundets bedste. Arbejde som for de fleste varer et helt menneskeliv. Dette er helt indlysende en samfundskontrakt, der skal effektueres og ikke sygne hen. Lederne skal være vores tjenere, ikke vores herskere og bødler. Det hører en svunden tid til. Ellers må disse ledere finde andre græsgange. Måske et job i det private erhvervsliv til forandring?

Dét, vi i befolkningen oplever i denne tid, er helt unikt og kunne ikke lade sig gøre uden internettet som platform for kommunikation, informationssøgning- og deling. De magtfulde mennesker og organisationer, som spiller med lukkede kort og følger skjulte agendaer har i denne udfordrende tid vist os de fleste af deres kort og dermed deres sande ansigt, som er grimmere end forventet. Og vores individuelle skæbner danner fortsat essens og drivkraft i deres eksperiment, men nu med øget samfundsovervågning, kontrol og indgreb i vores personlige frihed, sind og krop. 

En samfundsversion, der naturligvis skal takkes nej til. Frihed og sundhed, ja tak. Ufrihed og påtvungen, ukorrekt definition af sundhed, nej tak. Og ja, der er her grund til at føle sig grundigt fornærmet. 

Tilbage med ja-hatten. Millioner af mennesker bliver sig dag for dag mere bevidst om tingenes sande tilstand, for al information er tilgængelig på internettet, og aldrig har vi har haft bedre tid til at vurdere, hvilken del af verden, vi gerne vil give slip på, og hvilken del af verden, vi gerne vil videreudvikle og en dag efterlade til de kommende generationer, som vel at mærke betyder alt for os. Vi er her for at lære og det kræver åbenhed og kritisk debat. Ikke det modsatte.  

Bare fordi vores konstituerede ledere siger noget, behøver vi ikke nødvendigvis at have tillid til, at det er rigtigt at følge det, og bare fordi vi finder fri information på internettet, er det stadig vigtigt at forsøge at verificere og/eller falsificere information. 

Intet i medierne er sort og hvidt, og ganske som man ikke nødvendigvis skal tro på magten, skal man heller ikke nødvendigvis tro på det modsatte. Kilder skal tjekkes, og man bør altid have informationen fra mindst to af hinanden uafhængige kilder, før man tager det ind og reflekterer over det som en sandhed. 

På det seneste er flere lederne i den frie verden gået for langt i deres magtudøvelse og er derfor nu ved at slå bakgear for at bevare deres magt efter krisen. I Danmark er den mest eklatante, grove fejltagelse gennemførsel af vanvidslovgivning om mulighed for tvangsvaccinering (endda af et stort set enigt Folketing med undtagelse af EL og RV) - dette stupide tiltag kan ses som et direkte resultat af, at regeringen var til stede under det såkaldte Event 201 i New York, og har fulgt det korrupte WHO´s anvisninger.

Siger man WHO, siger man også Bill Gates, der en af hovedsponsorerne. Hvordan en rigmand uden lægefaglig baggrund kan blive ekspert i en organsation, der rådgiver regeringer, er helt uforståeligt - og det er sket med “velgørenhedskasketten” på. 

Men hvad er “velgørenhed”, og hvad er “sundhed”? Disse begreber er ikke fredede, og storkapitalen har ikke patent på definitionen af dem, selvom de tror det. De begreber skal, som alle andre, underkastes kritisk vurdering. Derudover bestemmer individet selv konklusionen. 

For medicinalindustrien er sundheden een ting (profitmaksimering), for regeringen en anden (stemmemaksimering) og for befolkningen en tredje (et langt og lykkeligt liv). De, der følger den tredje logik - folket - skal blive fremtidens vindere.  

Har man offentligt en dagsorden, der handler om at vaccinere hele verdens befolkning, bevæger man sig fra sundhed og velgørenhed over i det begreb, der kaldes magt. Omfattende magt. Verdensmagt. En magt, som kun folkevalgte skal have, så det kommer ikke til at ske, selvom det er tæt på. 

Her er den gode nyhed - USA har netop i denne uge har skrottet den af Bill Gates', Centre for Disease Controls (CDC) og WHO´s anbefalede datamodel for udvikling af coronavirus, og derudover har verdens mest magtfulde vestlige land i denne uge indstillet alle bidrag til WHO, der dermed antages ikke at være på USA´s side i krisen. USA har ellers været WHO´s største bidragsyder globalt. 

Det Hvide Hus, jvf. The First Amendment i USA´s forfatning, har netop iværksat en underskriftsindsamling med henblik på undersøgelse af “Bill & Melinda Gates Foundation” for dårlig medicinsk praksis og forbrydelser mod menneskeheden. 

Den danske regering bør naturligvis omgående tilslutte sig samme retning som vores nærmeste allierede, USA. Lige nu undrer hele Danmarks befolkning sig over, hvilken side regeringen er på. Derudover skal det have et efterspil, at regeringen har tilbageholdt oplysninger om den agenda, der blev fremlagt på Event 201. Det er dårlig ledelse at tilbageholde vigtig information, der her omhandler intet mindre end befolkningens sikkerhed, frihed og sundhed. Med andre ord alt. 

Det er blevet evident, også i Danmark, at når vores ledere ikke respekterer befolkningens forfatningsmæssige rettigheder, vil deres magt blive kortvarig, da folket kun på lang sigt vil acceptere en dagsorden, som den informeres klart om og bakker op omkring. Ellers skal vi have nye ledere på banen.  

Mette Frederiksen og hendes fem “ministerspidser” i regeringen har sammenlagt halvdelen af den erhvervserfaring, som en arbejdsdygtig enkeltperson på hendes alder normalt har. Dette hold er sandsynligvis ikke det rette til at styre Danmark igennem en krise af hidtil usete dimensioner. 

At samme regering forværrer krisen med deres famlende politik og tilsyneladende skjulte dagsordener gør, at en del af krisen er skabt af mangelfuld administration. 

Det er ikke tid til at være bagklog, men tid til at lære mest muligt om samfundet, os selv og hinanden og tid til at realisere vores dybeste humanitære visioner, hvor alle gode kræfter finder sammen på kryds og tværs - med de rigtige ledere, der vil befolkningen det bedste, i spidsen. 

Mette Frederiksen og hendes i erhvervsmæssig sammenhæng rystende uerfarne ministerhold gennemførte d. 14. april endnu en overfladisk og misledende rygcrawl foran befolkningen, der stod tilbage med spejlblanke sider i notathæftet efter dagens pressemøde. 

Skulle det vise sig, at denne regering alligevel formår at overbevise os om, at de 1) vil os det bedste, og at de 2) skifter over til en åben og ærlig stil, så kan nogen af dem måske få en chance til.  

Hvis eller lad os sige når vi overvinder de nuværende bump på vejen, herunder en sløj dansk regering og et med ganske få lyspunkter lige så sløjt folketing, har vi på alle niveauer af samfundet i forhold til vores børn, ældre og hinanden fået en mulighed for at skabe et samfund baseret på ægte menneskeligt nærvær, hvor man igen snakker med hinanden over hækken og låner af naboen. 

Præcist, som vi stort set alle - med få uheldige undtagelser - har drømt om, og som troede livet så ud, før vi blev voksne. I udfordringen og hvad der kunne ligne kaotiske tilstande, ligger den gyldne mulighed for noget bedre for os alle.

Det er smukt og rigtigt, når hidtil usete mængder af nærværende mennesker med vidt forskellig baggrund finder sammen og illustrerer, at profane fænomener som profession, race og partitilførsforhold og andre skel falder bort, da menneskeheden selv betyder så meget mere. 

Aldrig før er så mange mennesker i vores generation fundet sammen i en fælles søgning efter sandheden - det er en sneboldeffekt af de gode, som denne coronakrise og den bagvedliggende både gode og onde dagsorden faktisk har sat i gang. 

Noget, der umiddelbart så dårligt ud, og som stadig kan udvikle sig i den forkerte retning, har afstedkommet noget historisk godt, da vi mennesker har det med at få vendt tingene til positiv transformation, for når det gælder, går vi sammen og løfter i flok. Fortæl os, at vi skal tage afstand, og vi finder sammen. 

Omend man i starten af krisen nærmest blev udstødt som kætter eller landsforræder for at sige det, så er det nu bevist, at omfanget af denne virus er særdeles begrænset og under kontrol. De første og mest pessimistiske antagelser og datamodeller (bl.a. udarbejdet af Neil Ferguson, Imperial College London, UK), der skabte skræk og rædsel, er forkastet og kraftigt justeret i positiv retning, ikke mindst af den amerikanske regering.

Professor, overlæge dr. med. fra Aarhus Universitetshospital, Jens Otto Lunde Jørgensen, siger i dagens Jyllands-Posten, 15. april: "Det danske sundhedsvæsen har styr på situationen. Og den totale nedlukning var et skridt for langt at gå." 

Skadevirkningen bliver hermed primært økonomisk, og det genopretter vi. Tilbage står menneskeheden, som under denne lockdown er ved at finde sammen mere end nogensinde før. Vi vinder den her, hvis vi vil.

Dette er et debatindlæg indsendt af en af 180Graders læsere. Det er alene udtryk for skribentens holdning. Læs mere om, hvordan du selv kan bidrage med debatindlæg til 180Grader her.