Mand fængslet: Påstod at have corona, hostede mod politiet

På få dage har tre domstolsafgørelser vist, at landets retter allerede ser strengt på coronatrusler.
Foto: Kim Matthäi Leland
Foto: Kim Matthäi Leland

Claes Kirkeby Theilgaard,

31/03/2020

Retten i Aarhus har endnu engang slået fast, at der bliver set på strenge øjne med kriminalitet, som relaterer sig til coronasituationen. Og det er endda, selv om en ny lov om strengere straf ikke er trådt i kraft.

Tirsdag er en 50-årig mand blevet varetægtsfængslet for at have hostet i retning af politiet under en anholdelse og for at have sagt, at han var smittet med corona.

Det er en overtrædelse af straffelovens paragraf 119, som blandt andet omhandler trusler mod offentligt ansatte.

Retten har fængslet manden efter en bestemmelse i retsplejeloven, som kræver, at den forventede straf, hvis han findes skyldig ved en egentlig retssag, lander på mindst 60 dages fængsel.

Trusler mod offentligt ansatte giver normalt ikke så strenge straffe. Det fremgår blandt andet af Rigsadvokatens retningslinjer - den såkaldte Rigsadvokatmeddelelse. Her står der:

"Anklagemyndigheden skal derfor i sager om trusler om vold mod offentligt ansatte mv. som udgangspunkt nedlægge påstand om ubetinget fængsel i mindst 30 dage, hvis tiltalte er ustraffet."

Men rettens kendelse tirsdag forudsætter altså, at manden står til det dobbelte i straf. Mindst.

Et forslag om stramninger af straffeloven er under behandling i Folketinget. Det ventes at træde i kraft snarest. Ifølge det skal straffen for coronarelateret kriminalitet - herunder også trusler mod politifolk - fordobles i forhold til det normale niveau.

Lovforslaget har fået kritik fra blandt andre formanden for Danmarks Dommerforening. Han hedder Mikael Sjöberg og har skrevet et brev til justitsminister Nick Hækkerup (S).

I brevet fremfører han, at lovforslaget er udtryk for en symbolpolitik, som i for høj grad ønsker at styre retternes afgørelser i detaljen.

Han mener, at retterne fint vil være i stand til at anse corona-situationen som en skærpende omstændighed.

Og dagens kendelse fra Retten i Aarhus understreger altså den pointe. Det samme gjorde en kendelse fra weekenden i en lignende sag. Her lagde retten også til grund, at sagen ville resultere i en straf på mindst 60 dages ubetinget fængsel.

Den afgørelse blev sågar prøvet i Vestre Landsret, som stadfæstede den.

Før weekenden medgav Nick Hækkerup over for Ritzau, at der ikke var nogen forvaltningsmyndighed, som havde ytret et behov for strengere straffe for coronatrusler eller andre coronarelaterede forbrydelser. Hækkerup slog fast, at der var tale om "en politisk beslutning".

Kilde: /ritzau/