Anholdelse og ulovlig ransagning af Mette F-kritiker: Politiet mørklægger sigtelser og tiltaler mod deltagende betjente for overtrædelse af Straffeloven

Lige så hurtige Østjyllands Politi var til at rykke ud efter et Facebook-opslag med et billede af en brændende Mette Frederiksen-dukke, lige så langsomme er de til at oplyse, om ransagning uden dommerkendelse hos en af statsministerens kritikere, får konsekvenser for de deltagende betjente.

Lars Bjørknæs,

23/04/2021

Det trak store overskrifter tidligere på foråret, da Østjyllands Politi foretog anholdelse af Vivian Alexandru. Det efter at hun havde offentliggjort et billede på Facebook af en afbrænding, der var sket af en dukke med et påklistret Mette Frederiksen-billede.

Efter et omfattende offentligt pres valgte Østjyllands Politi at frafalde sigtelsen mod kvinden, hvilket ifølge en pressemeddelelse udsendt fra politiet blev begrundet med, at der ikke var noget bevis for, at Vivian Alexandru skulle have begået nogen strafbar handling.

Overfor den statslige tv-station TV2 Østjylland begrundende politidirektør Kirsten Dyrman det på denne måde :

- Efter vi har gennemgået materialet i sagen, er sigtelsen blevet frafaldet, da hverken vi eller Statsadvokaten mener, der er noget bevis for, at kvinden har delt billedet med den hensigt at true nogen.

Men forud for at Østjyllands Politi måtte krybe til korset og erkende at sigtelsen mod den 29 årige enlige mor fra Aarhus ikke holdt juridisk, var gået et bemærkelsesværdigt forløb.


Ulovlige ransagninger hos Mette Frederiksen-kritiker

Således blev hun ikke kun anholdt i iøjnefaldende kort forlængelse af, at hun havde slået billedet af Mette Frederiksen-dukken op på Facebook. Østjyllands Politis foretog også en ransagning, man efterfølgende måtte erkende havde været i strid med reglerne.

Via sin advokat har Mette Frederiksen-kritikeren rejst et krav om erstatning for ransagningen, da den blandt andet skete på trods af, at der ikke forudgående var indhentet en ransagningskendelse.

Siden erkendelsen af den ulovlige ransagning, har vi på 180grader forsøgt at få en udtalelse fra Østjyllands Politi i forhold til, om der er indledt undersøgelser mod de betjente, som stod bag den. Det med baggrund i Straffelovens §147, hvis ordlyd er :

- Når nogen, hvem det påhviler at virke til håndhævelse af statens straffemyndighed, derved anvender ulovlige midler for at opnå tilståelse eller forklaring eller foretager en lovstridig anholdelse, fængsling, ransagning eller beslaglæggelse, straffes han med bøde eller fængsel indtil 3 år.


Men om det overhovedet får noget retsligt og tjenesteligt efterspil for de involverede betjente at have foretaget ransagninger uden dommerkendelser, er ikke noget Østjyllands Politi ønsker at oplyse 180grader.dk om.

Efter flere ugers tavshed på trods af en række rykkere, herunder lovning på svar fra politiets juridiske afdeling, ønsker ordensmagten alene at oplyse, at man ikke ønsker at udtalelse sig i sagen.