Kaos om borgmesters kæmpe fratrædelsesgodtgørelse : Nægter at forholde sig til den – selv om afløseren for længst er udpeget

Uanset at afløseren er udpeget, mener Dragørs borgmester alligevel ikke at være så sikker på at tiltræde i sit nye job, at han vil offentliggøre om han tager i mod en stor fratrædelsesgodtgørelse.
Pressefoto fra KL
Pressefoto fra KL

Lars Bjørknæs,

19/04/2021

- Krifa er en rigtig spændende organisation, som jeg gennem de seneste seks år har stiftet bekendtskab med som en del af deres advisory board. Da jeg hørte, at formanden stoppede, så jeg det som naturligt for mig at takke ja til indstillingen som formand fra hovedbestyrelsen i Krifa.

Sådan lød det i begyndelsen af marts i år fra Eik Dahl Bidstrup, da han overfor TV2 Lorry fortalte om det jobskifte, han står overfor. Det fra den 1. juni, hvor han skifter posten som borgmester ud med en stilling som formand for fagforeningen Krifa.

I forbindelse med at Venstremanden varslede sit karriereskift, blev der udpeget en efterfølger. Det i skikkelse af Helle Barth, der således blot er sikret få måneder i borgmesterstolen, frem til efterårets kommunalvalg.

Men et af de store spørgsmål i forbindelse med Eik Dahl Bidstrups fratræden som borgmester er, om han vil tage i mod sit ganske betragtelige eftervederlag.


Dragør Kommune : Der foreligger ikke nogen afgørelse endnu

Ifølge aktindsigter 180grader.dk har fået adgang til, drejer det sig om i alt i størrelsesordenen 750.000 kroner.

Således skriver Dragør Kommunes forvaltning som svar på aktindsigtsbegæringen blandt andet således :

- Som svar på din aktindsigtsanmodning kan jeg oplyse, at HR- og Personaleservice ved den månedlige budgetopfølgning med Økonomiafdelingen har skønnet, at udgiften til eftervederlaget til borgmester Eik Bidstrup vil udgøre 760.390 kroner i forbindelse med den påtænkte fratrædelse den 31. maj 2021.

På 180grader.dk har vi været i kontakt med borgere i Dragør Kommune, som undrer sig over, hvorfor Eik Dahl Bidstrup har krav på så stor en fratrædelsesgodtgørelse, når han ser ud til at have sikret sig en ny stilling, hvor lønrammen utvivlsomt mindst kan sammenlignes med en borgmesters.

Usikkerheden bliver endnu større, når Dragør Kommune og Eik Dahl Bidstrup spørges til eftervederlaget på de 760.390 kroner. Borgmesteren har ikke selv ønsket at svare, men overladt det til kommunens kommunikationsafdeling, som i en email oplyser, at der tilsyneladende endnu ikke er truffet nogle endelige beslutninger :

- Borgmester Eik Dahl Bidstrup oplyser, at han endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt han ønsker at modtage eller frasige sig eftervederlag, såfremt han fratræder posten som borgmester i Dragør Kommune. det endnu ikke er besluttet, hvorvidt borgmesteren fratræder. Det er først til beslutning efter, at resultatet af formandsvalget i Krifa foreligger. Der er i den forbindelse indkaldt til ekstraordinært møde i Dragør Kommunalbestyrelse den 31. maj 2021.