Forfatter punkterer dommedagsprofetier: Verden har aldrig været bedre

Den britiske journalist, forfatter og forretningsmand Matt Ridley har taget et kig på de kolde fakta, og konklusionen er ifølge ham klar: dommedagsprofetierne er forfejlede, og 2010'erne har været det bedste årti i menneskehedens historie.
Foto: Chris McAndrew
Foto: Chris McAndrew

Claes Kirkeby Theilgaard,

26/12/2019

Som 2010'erne går på hæld, sidder mange tilbage med en følelse af, at verden er i en slem forfatning - at verden måske snart er på vej mod sin undergang. Mange peger på f.eks. klimaforandringer, fattigdom og ulighed, flygtningekrise, terrorisme, politisk splittelse og forskellige krige rundt omkring i verden som eksempler på, hvor forfærdeligt et årti 2010'erne angiveligt har været.

Men den slags dommedagssnak har intet hold i virkeligheden, mener journalisten, forfatteren og forretningsmanden Matt Ridley. I et indlæg i det anerkendte britiske ugemagasin The Spectator tager han fat i en række statistikker og påviser, at verdens tilstand slet ikke er så slem, som mange påstår.

Klimaaktivisters dommedagsprofetier er overdrevne

Ridley udgav i 2010 bogen The Rational Optimist, og her i 2019 bygger han videre på bogens idéer om, at verden og den menneskelig civilisation er i fremgang.

I bogen fra 2010 forudså Matt Ridley, at vi ville blive stadigt mere bæredygtige og at vores klimaaftryk ville blive formindsket, på trods af, at befolkningstallet stiger. Det har siden vist sig at holde stik, siger Ridley og henviser til en bog kaldet More from Less af forskeren Andrew McAfee fra Massachusetts Institute of Technology.

Når Greta Thunberg og andre klimaaktivister som f.eks. Extinction Rebellion derfor fortæller om Jordens snarlige og gruopvækkende undergang, er det helt forkert, mener Matt Ridley.

"Hvad nu hvis økonomisk vækst betyder et mindre - og ikke større - forbrug af ressorucer?"

Det skyldes blandt andet, at vi er blevet mere effektive til at udnytte Jordens ressourcer, så der går mindre til spilde, og så vi kan producere mere af færre ressourcer.

Et håndgribeligt eksempel på den udvikling er det faktum, at en sodavandsdåse i dag indeholder 13 gram aluminium, hvoraf det meste bliver genbrugt. Tilbage i 1959 indeholdt den 85 gram.

Sodavandsdåser er altså ifølge Matt Ridley et eksempel på, at økonomisk vækst og et mindre forbrug af Jordens begrænsede ressourcer godt kan gå hånd i hånd.

Ofte fremhæves det fra klimaaktivister, at man ikke kan have "uendelig vækst på en planet med begrænsede ressorucer". Til det argument stiller Matt Ridley det tankevækkende spørgsmål: "Men hvad nu hvis øget økonomisk vækst betyder et mindre - og ikke større - forbrug af ressourcer?".

Også fremgang indenfor fattigdom, sygdomsbekæmpelse og børnedødelighed

Det er ikke kun på klimafronten, at tingene forholder sig bedre, end det almindelige nyhedsbillede kan give indtryk af.

Matt Ridley fremhæver flere andre områder, hvor der også er sket væsentlige forbedringer i løbet af 2010'erne. F.eks. er andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom i løbet af det sidste årti faldet til under 10% for første gang i verdenshistorien.

Da Matt Ridley blev født, var den andel 60%, skriver han.

Samtidig er børnedødeligheden faldet til et rekordlavt niveau, mens den globale ulighed også falder, da Asien og Afrika vækster hurtigere end Nordamerika og Europa.

Derudover er der sket store fremskridt indenfor bekæmpelse af sygdomme som malaria og polio, og hungersnød er så godt som ikke-eksisterende.

Matt Ridley: Det kommende årti bliver endnu bedre

Matt Ridley slutter sit indlæg af med en opløftende forudsigelse: det kommende årti - 2020'erne - vil blive endnu bedre end 2010'erne, der i forvejen har været det bedste årti i menneskehedens historie.

Der vil være mindre fattigdom, lavere børnedødelighed, flere tigere, hvaler og mere natur for dem at leve i. Og vi vil alle blive rigere og mere velstående og samtidig bruge færre ressourcer.

For selvom den politiske situation - måske særligt i Storbritannien - til tider kan synes usikker, ser den teknologiske, miljømæssige og økonomiske udvikling ud til kun at gå én vej: og det er fremad.