Tyrkisk mand får medhold: Har ret til statsborgerskab

Tyrkisk mand mistede muligheden for at få dansk statsborgerskab, da han blev opsagt i sit fleksjob.
Dannebrog blafrer på Christiansborg i København. Indenfor - i Folketinget - er det i sidste ende de folkevalgte, der beslutter, hvem der får dansk statsborgerskab. (Arkivfoto)
Dannebrog blafrer på Christiansborg i København. Indenfor - i Folketinget - er det i sidste ende de folkevalgte, der beslutter, hvem der får dansk statsborgerskab. (Arkivfoto)

Claes Kirkeby Theilgaard,

07/02/2020

En handicappet mand får medhold i en sag om afslag på dansk statsborgerskab. Afslaget krænker Danmarks internationale forpligtelser.

Det har Vestre Landsret fredag afgjort.

Manden, der er 41 år og har tyrkisk baggrund, havde sagsøgt Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen.

Ministeriet skal betale en godtgørelse på 10.000 kroner til ham.

Efter at have bestået en indfødsretsprøve i 2013 fik manden besked om, at han ville blive optaget på det lovforslag om indfødsret, som skulle fremsættes i Folketinget i foråret 2015.

Men lovforslaget bortfaldt på grund af folketingsvalget i juni 2015.

Da sagen blev taget op igen senere samme år, meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at man var blevet opmærksom på, at manden ikke længere opfyldte kravene om selvforsørgelse.

Det skyldtes, at han i mellemtiden havde mistet det fleksjob, som han havde, og var kommet på ledighedsydelse.

Dermed var han ikke længere selvforsørgende.

Spørgsmålet, som Vestre Landsret skulle vurdere, var, om afslaget på statsborgerskab krænker Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Handicapkonventionen.

Og det er altså tilfældet, er landsretten kommet frem til.

Manden blev tilkendt førtidspension i 2008 på grund af en svær depression, angst og dårlig ryg, men valgte at begynde i fleksjob seks år senere.

Han er tyrkisk statsborger og blev i september 2000 gift med en dansk kvinde, hvorefter de fik familiesammenføring.

De fik en datter sammen, men blev senere skilt.

Hans advokat, Helle Holm Thomsen, fortæller, at hun og hendes klient er ovenud begejstrede for Vestre Landsrets afgørelse.

- Vi vil nu skrive til Udlændinge- og Integrationsministeriet og gøre opmærksom på, at vi mener, at der er grund til at genoptage sagen, og at han skal tildeles statsborgerskab, siger Helle Holm Thomsen.

- Men hvordan man vil reagere der, kan jeg i princippet ikke vide.

Manden og hans advokat gik efter en godtgørelse på 25.000 kroner, men må nøjes med 10.000 kroner. Beløbets størrelse betyder dog ikke så meget, forklarer Helle Holm Thomsen.

- For min klient er det spørgsmålet om statsborgerskab, der er det vigtige.

- Forestil dig at have levet i et land i 20 år, at tale sproget og stadig ikke have ret til at stemme til Folketinget.

- Han føler ikke, at han kan indgå fuldt ud i samfundet, siger hun.

Da den 41-årige mand havde mistet sit fleksjob i 2015, skulle Folketingets Indfødsretsudvalg tage stilling til, om der kunne dispenseres fra kravet om selvforsørgelse i mandens tilfælde.

Det kom udvalget frem til, at man ikke kunne.

Da sagen blev behandlet af Retten i Aarhus i 2018, tabte den tyrkiske mand og hans advokat sagen.

Kilde: /ritzau/